Venkovní žaluzie Prominent S90 a S75

Od srpna 2012 se nachází v nabídce společnosti K-system i absolutní novinka, a to venkovní žaluzie s dizajnovou lamelou  šířky 90 a 75 mm. Venkovní žaluzie s S-lamelou  v sobě spojují  výhody venkovních žaluzií Z-90 a C-80. Lamela zaobleného tvaru je pro svůj elegantní tvar velice oblíbená zejména u architektů. Výhodou žaluzií s lamelou S je i možnost vzájemné kombinace těchto venkovních žaluzií s nadokenními venkovními roletami v rámci jednoho objektu, protože S-lamela ladí v zavřeném stavu s venkovními roletami a navíjecí garážovou bránou.

Žaluzie s lamelou S poskytují účinou ochranu interiérového zařízení před  vyblednutím barev, ochranu před nežádoucími pohledy a umožňují plynulou regulaci přirozeného osvětlení a odraz přímých slunečních paprsků. To přináší úsporu nákladů spojených s klimatizací počas letního období. Při vybavení domu venkovními žaluziemi tato roční  úspora představuje až 30 % nákladů spojených s klimatizací. Stáhnutá venkovní žaluzie však v zimním období přináší i významné zlepšení  tepelněizolačných parametrů okna. Jestliže tedy zůstane žaluzie přes noc stáhnutá, zabrání se přechodu tepla a nežádoucímu „vytápění“ exteriéru.

Hliníkové lamely venkovních žaluzií Prominent S je možné naklápět pouze do jedné strany. Nový tvar lamely zvyšuje její pevnost a odolnost vůči větru. Žaluzie s lamelou S se v současnosti řadí k nejpevnějším na trhu. Žaluzie s  S-lamelou jsou odhlučněné – lamely mají v spodní části  zalisované polyamidové (PAD) těsnění a jsou vedeny v odhlučněných bočních vodících lištách. Tvar lamely umožňuje, aby lamely na sebe při překlopení perfektně doléhaly.

Novinkou je možnost objednat lamely nejen se standardním žebříčkem, ale za příplatek i lamely s žebříčkem  HAGOFIX®. HAGOFIX® je  inovativní technologie uchytávání lamel do žebříčka exteriérových žaluzií, která umožňuje jejich dokonalé ukládání, snižuje nábal žaluzie a podporuje dokonalé uzavření lamel. Žebříček HAGOFIX® se kromě jiného vyznačuje vysokou přesností roztečí a  stálostí  tvaru v každém počasí – minimální smrštění, minimální pružnost.

Pokud uvažujete vybavit svůj dům něktorým z typů venkovních žaluzií, je potřebné vykonat stavební předpřípravu podle druhu vybrané stínící techniky. To znamená, kontaktovat nás už v čase přípravy projektové dokumentace.  Využijte naši nabídku dodávky zateplovacího polystyrenu s U-profilem a zabraňte vzniku tepelných mostů v okolí rámů oken a dveří. Kromě finančních úspor při snížených nákladech na vytápění nebo naopak na klimatizaci, bude stavba působit jako nerušený celek. Většinu druhů venkovního stínění je možné zabudovat už do existujících staveb, je potřebné však počítat s případným snížením světlosti oken.

Máme bohaté zkušenosti  i s řešením atypických exteriérových žaluzií a umíme pro Vás připravit řešení na míru. Doporučíme Vám vhodný typ venkovního stínění v závislosti od Beaufortovej stupnice větra a klasifikace zatížení žaluzií větrem podle DIN EN 13659 a EN 1932.

Prospekt Venkovní žaluzie zde.

Návod na zaměření a montáž polystyrenu s U-profilem zde

Detail osazení exteriérových stínících prvků s ohledem na polohu okna ve stavebním otvoru

Ke stažení

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záruční podmínky

Exteriérové žaluzie Prominent s lamelou S je možné objednat se standardním žebříčkem - žaluzie s minimem plastových částí nebo s žebříčkem HAGOFIX®.

Žaluzie Prominent s lamelou S jsou žaluzie s vnitřní konstrukcí od jednoho z největších švýcarských výrobců.  Hliníkové lamely těchto žaluzií umožňují  vzájemné překrytí lamel, výsledkem čeho je dokonalé zastínění. Lamely je možné naklápět pouze do jedné strany. K žebříčku jsou přichycené  nerezovou spojkou.

Lamela S má v spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění, které slouží jako ochrana před hlukem vydávaným vzájemným dotykem lamel mezi sebou.  Lamely jsou po stranách střídavě zakončené plastovým nebo zinkovým kolíkem, který slouží k přesnému a nehlučnému vedení lamel ve vodících lištách.  Vedení lamel v bočních vodících lištách je taktéž odhlučněné PAD těsněním zalisovaným na obou stranách lišty. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření.

Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i motory a ovládací příslušenství. Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky SOMFY s 5 letou zárukou. Více informací o motorech Somfy a o ovládání žaluzií najdete na www.somfy.cz. SOMFY je největším světovým výrobcem motorů. Společnost K-system už několik let po sobě získala ocenění největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech venkovních žaluzií odchází z výrobního areálu v Žiari nad Hronom s motorem a dalšími prvky komfortního ovládání.

Krycí plechy žaluzií značky K-system jsou vyrobeny z plechu ve formě slitiny hliníku a hořčíku (3%). Příměs hořčíku dodává plechu vyšší tvrdost a pevnost. Už při síle 1,5 mm dosahuje tento plech vyšší pevnosti než v minulosti používané hliníkové plechy o síle 2,5 mm. Mechanické vlastnosti tohoto plechu jsou lepší, stejně jako vlastnosti při obrábění a eloxování. Plech sa používá  v strojírenském průmyslu, při stavbě jacht a v prostředí, kde jsou zvýšené pracovní teploty. Tento typ plechu má velmi dobré vlastnosti na jakékoliv povrchové úpravy, má excelentní vlastnosti proti korozi a i po opracovaní je tvarově stálý. Zákazníkům vždy doporučujeme povrchovou úpravu krycích plechů, hliník podléhá oxidaci, v případě použití surového plechu, bez povrchové úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlivem vlhkosti začít stékat a   vytvářet šmouhy na fasádě. Tato závada není odstranielná.

Kotvící materiál a jeho kvalita je neméně důležitou součástí venkovní žaluzie. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné "U" (L)  konzoly, které používáme při montáži jsou vyrobené z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu co jim dává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost. 

Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Podle výběru ovládání se venkovní žaluzie spouštějí a vytahují pomocí kliky umístněné na rám okna, otáčením do levé nebo do pravé strany, v případě motorických žaluzií prostřednictvím dálkového nebo stěnového ovladače. Krajní polohy žaluzií jsou nastavené dorazem uvnitř žaluzie. Všechny pohyblivé části jsou samomazné. Nepoužívejte žádné mazací tuky! Odolnost žaluzií Prominent je testována do rychlosti větru 80 km/hod (22,2m/s). Při větší rychlosti větru žaluzie vytáhněte do horní  polohy, elektromotorické žaluzie vybavené větrným snímačem budou automaticky vytáhnuté do horní polohy. Na poškození žaluzií v důsledku živelné pohromy se nevztahuje záruka. Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 20mm u exteriérových žaluzií Prominent není závada. Prach a hrubé nečistoty z lamel odstraňte pomocí vody s přídavkem saponátu.

V žádném případě neošetřujte venkovní žaluzie pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochranné vrstvy a tím i k znehodnocení žaluzie.

V zimním období se nedoporučuje venkovní žaluzie vytahovat. Důvodem je možné přimrznutí spojů, spodního profilu o parapet následkem čehož může být přetrhnutí textilií, nebo jiné poškození žaluzií. Proto ve vlastním zájmu překontrolujte, či žaluzie nejsou přimrznuté, nebo zatížené sněhem. Na poškození vlivem přimrznutí, nebo vlivem přetížení přimrznutým sněhem se nevztahuje záruka. V zimním období se doporučuje vypnout automatické systémy, výjimkou jsou bezpečnostní systémy např. napojení na větrný senzor.

 Návody pro příslušenství elero ke stažení v pdf najdete zde

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve Vašem  okolí.

  • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
  • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
  • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele.
  • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
  • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.
  • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

Nahoru