iconPoskytujeme úspěšná e‑commerce řešení.
iconPodepíšeme se pod váš úspěch.
iconStačí zavolat na 734 752 601
SNP 2780/170a
96501 Žiar nad Hronom
Volejte:
+420 602 205 439
Napište nám:
info@ksystem.eu
Volajte: +420 602 205 439  (Po–Pá: 8:00–15:00) info@ksystem.eu

Návod na údržbu a čištění RAL povrchů

Délka čtení: 5 min., 36 sec.
Údržba a čištění RAL povrchů

Výrobky s povrchovou úpravou RAL je potřebné pravidelně čistit a udržovat, aby si zachovávali dekorativní a ochranné vlastnosti nátěru. V případě, že lakovaný povrch nebude pravidelně čištěný, můžou se na povrchu vytvářet usazeniny a dlouhodobý kontakt může způsobit poškození povrchovej úpravy. Následkem může být vznik povrchových vad (např. koroze) a ztráta dekorativního efektu (například skvrny). Pro zachování dlouhodobé funkčnosti nátěru je proto nevyhnutné správné čištění, které je podmínkou záruky práškové barvy RAL.

Dizajnové řešení ve vztahu k povrchové úpravě RAL

Už na samém začátku při vývoji produktů nebo při projektování je potřebné mít na paměti, že jednoduchost údržby se odvíjí od dizajnového provedení a od možnosti přístupu k čištění. 

 • Komponenty by neměli obsahovat lapače vody a nečistot.
 • Pokud je to možné, měl by být celkový dizajn produktu zaměřený na minimalizaci úrovně znečištění (ploché stěny s minimem výstupků, spár).
 • Je potřebné zabránit stékání vody/nečistot po vizuálně významných plochách.
 • Je potřebné zabezpečit jednoduchý přístup k pravidelnému čištění po celú dobu životnosti povrchové úpravy.

Odstranění běžných nečistot

Běžné čištění je vhodné vykonávat pravidelným mytím čistou vodou s jemným čistícím prostředkem.

 • Čištěný povrch by měl být chladný, ne horký (s teplotou ideálně 25ºC).
 • Povrch by se měl nejdříve opláchnout studenou tekoucí vodou, aby se odstranil štěrk a sypké usazeniny.
 • Čištění je výhodné vykonávat měkým hadříkem nebo houbičkou.
 • Čistící prostředek by měl mít pH v rozmezí 5-8 a je nutné ho naředit a použít v souladu s doporučení výrobce (zejména u povrchových úprav s jemnou strukturou).
 • Teplota naředěného čistícího prostředku by neměla překročit 25ºC.
 • Čistící prostředek by měl být v kontaktu s nátěrem pouze po minimální dobu nevyhnoutnou k účinnému vyčištění. Tato doba by neměla přesáhnout 1 hodinu.
 • Bezprostředně po vyčištění je potřebné povrch důkladně opláchnout čistou tekutou studenou vodou a následně vysušit měkým hadříkem.
 • Je zakázané používat silně kyselé a silně alkalické čistící prostředky (je potřebné se vyhnout použití tvrdé vody).
 • Je zakázané používat abrazivní čistící prostředky, které mohou způsobit poškrábání nebo jiné poškození povrchu.
 • Komerční čistící prostředky mohou způsobit poškození povrchu. Proto je potřebné je před jejich použitím otestovat, ideálně na nepohledové ploše.

Odstranění nečistot, které nejsou rozpustné ve vodě

K odstranění nečistot, které nejsou rozpustné ve vodě - jako například tuk, olej, silikonový tmel, zbytky lepidla nebo ochranné pásky, bude potřebné přistoupit individuálně. Výrobce práškové barvy důrazně doporučuje před použitím vždy vyzkoušet na malé skryté ploše.

 • Je možné použít zředěný isopropanol (isopropanol/voda 70/30)
 • Jiné rozpouštědla ani čistící materiály, které obsahují rozpouštědla se používat nesmí. 
 • V žádném případě se nesmí používat rozpouštědla obsahující ketony, estery, aromatické nebo halogenované uhlovodíky.
 • Všechny zbytky je potřebné odstranit čištěním jemným čistícím prostředkem a opláchnutím, jako je uvedené výše.

Čištění strukturovaných, metalických a perleťových práškových povrchů

Čištění povrchů s těmito speciálními barevnými provedeními je potřebné vykonávat s mimořádnou opatrností. Vždy se doporučuje vykonat zkoušku na skrytém místě. Aby nedošlo k poškození nátěru, je potřebné věnovat zvláštní pozornost vysokotlakovému čistícímu zařízení. Tlak vody stejně jako nadměrné tření může tyto speciální efekty trvale poškodit. Nedoporučuje se leštění, protože by mohlo zejména u speciálních povrchovým úprav (metalické, strukturované, matné atd.) způsobit změnu vzhledu nátěru. V případě silného znečištění je možné použit měký kartáček, ale i v tomto případě výrobce barvy důrazně doporučuje předem vyzkoušet, zda-li nehrozí poškrábání lakovaného povrchu.

Frekvence čištění

Frekvence čištění vyplývá od okolností. Mezi hlavní faktory, které působí na znečištění patří:

 • zeměpisná poloha budovy,
 • prostředí, které budovu obklopuje, t.j. přímořské, průmyslové, zásadité/kyselé atd.,
 • úroveň znečištění ovzduší,
 • směr převládajícího větru,
 • možnost výskytu nečistot ve vzduchu, například písek způsobující erozivní opotřebení nátěru nebo kovové částice (např. železničních tratí) způsobující potřísnění nátěru,
 • ochrana okolitými budovami.
Prostředí UV záření Znečištění Frekvence čištění
Normální <1500kWh/m2 městské a průmyslové oblasti, mírně znečištěné oxidem siřičitým, pobřeřní oblasti s nízkým výskytem soli 12-18 měsíců
Závažné <2200kWh/m2 průmyslové oblasti a pobrežní oblasti s mírným výskytem soli 6-12 měsíců
Nebezpečné >2200kWh/m2 průmyslové prostory s vysokou vlhkostí a agresivní atmosférou, pobřežní a námořní oblasti s vysokým výskytem soli 3-6 měsíců

Důležité upozornění!

Vykonání procesu čištění a údržby zůstává výlučně na zodpovědnosti koncového uživatele, který musí zabezpečit, aby tento proces splňoval jeho vlastní specifické požadavky. Originální návod na čištění a údržbu společnosti Axalta nalezneteTU.