Tepelný lom skla

Tepelný lom skla – můžou za samovolné prasknutí izolačního skla v hotovém okně žaluzie?
 

Stínění je nevyhnutelnou součástí stavebního otvoru a má velký vliv na fyzikální vlastnosti okna.žaluzie
Dalo by se říci, že je součástí okna. Standardně se zahřívá plocha skla rovnoměrně a vnitřní struktury se deformují taktéž rovnoměrně. Vlivem teplotních změn, při nerovnoměrně zastíněné tabuli skla, vzniká ve skle velké napětí.
Nezakalené sklo, které je odolné vůči náhlým teplotním změnám cca 30-40° C, může na okně prasknout.

Proto by nejen projektanti, ale i dodavatelé oken a stínící techniky měli znát některá důležitá fakta a dodržovat důležité zásady. Uvádíme pár z nich, které se týkají stínící techniky.

1. Okna orientovaná na východ, jihovýchod, jih, jihozápad a západ by měl ve fázi projektování projektant identifikovat jako „riziková“ okna. Riziko prasknutí skel vlivem teplotního rozdílu se zvyšuje se zvyšující se intenzitou slunečních paprsků. Tato okna potom navrhnout s tepelně upraveným sklem (kalené sklo ESG), které je schopné odolat teplotnímu rozdílu a náhlým teplotním změnám až 200°C.

2. Kromě přírodního zastínění (stromy, keře) může být zdrojem teplotního šoku i umělé zastínění – část stavby (např. balkón, zábradlí), ale také žaluzie anebo rolety. Interiérovéexteriérové stínící prvky by neměly být zatahované částečně. Částečným zastíněním se totiž zvyšuje riziko tepelného lomu skla (neplatí pro kalené ESG sklo). Z uvedeného důvodu je tedy správné řešit osazení exteriérového stínění do prostoru nad oknem, aby například nábal vytáhnuté exteriérové žaluzie nesnižoval světlost okna a nestínil pouze část skla.

3. Stínící prvky by měly být z exteriérové strany namontované ve vzdálenosti minimálně 6 cm, aby mezi stínícím prvkem mohl proudit vzduch, který vyrovnává tepelné rozdíly před a za stínícím prvkem (neplatí pro kalené ESG sklo).

4. Taktéž předměty a stínící prvky umístěné v blízkosti skla v interiéru mohou být příčinou termálního šoku skla. Současná architektura, ale i trend zaměřený na výstavbu nízkoenergetických a energeticky pasivních domů, využívají velké prosklené fasády pro získání energetických zisků ze slunce. Málokdo se však zaobírá myšlenkou návrhu správného okna a stínící techniky či rozmístění nábytku v interiéru. Například i velký předmět s vysokou mírou absorpce tepla jako je například tmavá sedací souprava, anebo látková roleta umístěná v bezprostřední blízkosti okna může způsobit nerovnoměrné ohřívání skla. Předměty umístěné blízko k oknu absorbují teplo, které následně vyzařují zpět. Dochází tak k ohřevu vzduchu a následného ohřevu skla. V tomto směru jsou problematické i těžké závěsy, které neumožňují proudění a výměnu vzduchu.

5. Riziko se týká i zakrývání oken ochrannými fóliemi. Měla by být použita průhledná fólie, ne tmavá. Na oknech by měla být jen po dobu nezbytně nutnou a měly by v ní být otvory, které zajistí odvětrávání.

 

V případě, že uvedené zásady nebudou dodrženy, může dodavatel oken zamítnout reklamaci prasklého skla. Při pojištění domácnosti je možné zahrnout do pojistného krytí i pojištění lomu skla a náklady spojené s výměnou skla proplácí pojišťovna.

Fotogalerie

žaluzie tepelný lom světla
Nahoru