Žaluzie Prominent C-80

Hodnocení: 4.64 - 120 hlasů

Výhodou venkovních horizontálních žaluzií je možnost plynule regulovat přirozené osvětlení a odraz přímých slunečních paprsků. To přináší úsporu nákladů spojených s klimatizací počasí letním období. Při vybavení domu exteriérovými žaluziemi tato roční úspora představuje až 30 % nákladů spojených s klimatizací. Stáhnutá exteriérová žaluzie však v zimním období přináší i významné zlepšení tepelných a izolačních parametrů okna. Pokud tedy zůstane žaluzie přes noc stáhnutá dole, zabrání se přechodu tepla a nežádoucímu „vytápění“ exteriéru.

K-SYSTEM exterierové žaluzie Prominent C-80 Brno
K-SYSTEM venkovní žaluzie Prominent C-80 Praha
K-SYSTEM venkovní žaluzie Prominent C-80 Olomouc
K-SYSTEM venkovní žaluzie Prominent C-80 Zlín

Hliníkové lamely venkovních žaluzií Prominent C-80 mají tvar písmene C a je možné je naklápět do obou stran. Na rozdíl od žaluzií s lamelou ve tvaru Z lamela ve tvaru C nemá v spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění. Tvar lamely neumožňuje, aby lamely na sebe při překlopení doléhaly. Lamely mohou být po bocích fixované pomocí ocelového lanka v plastovém pouzdře nebo jsou zakončené plastovými kolíky (v případě vyosení lamel) nebo zinkovými kolíky a vedené v bočních vodících lištách, které mají z obou stran zalisované PAD těsnění, což snižuje hlučnost žaluzií.

Novinkou je možnost vyosení lamel, která přináší výhodu snížení nábalu žaluzií až o 50 mm při výšce žaluzií 2500 mm. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření. Exteriérové žaluzie Prominent C-80 jsou cenově výhodným řešením.

Pokud uvažujete vybavit svůj dům nebo byt některým z typů venkovních žaluzií, je potřebné vykonat stavební předpřípravu podle druhu zvolené stínící techniky. To znamená, kontaktovat nás už při přípravě projektové dokumentace. Využijte naši nabídku dodávky zateplovacího polystyrenu s U-profilem a zabraňte vzniku tepelných mostů v okolí rámů oken a dveří. Kromě finančních úspor při snížených nákladech na vytápění nebo naopak na klimatizaci, bude stavba působit jako nerušený celek. Většinu druhů venkovního stínění je možné zabudovat i do stávajících staveb, je potřebné však počítat s případným snížením světlosti oken.

Máme bohaté zkušenosti i s řešením atypických exteriérových žaluzií a dokážeme pro vás připravit řešení na míru. Doporučíme Vám vhodný typ exteriérového stínění v závislosti na Beaufortově stupnici větru a klasifikace zatížení žaluzií větrem podle DIN EN 13659 a EN 1932.

Prospekt Venkovní žaluzie zde

Návod na zaměření a montáž polystyrenu s U-profilem zde

Detail osazení exteriérových stínících prvků s ohledem na polohu okna ve stavebním otvoru

Ke stažení

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záruční podmínky

Exteriérové žaluzie Prominent s lamelou C-80 jsou žaluzie s použitím plastových částí. Jde o převzatý konstrukční systém jednoho z největších švýcarských výrobců. Hliníkové lamely těchto žaluzií mají tvar písmene C, co umožňuje jednoduché zastínění. Lamely je možné naklápět do obou stran. K žebříčku jsou přichycené nerezovou spojkou.

Tento způsobu uchycení sice neumožňuje 100 % rovnoměrné ukládání žebříčku, avšak výrazně prodlužuje životnost žaluzie v porovnání s PVC příchytkami systému Hagofix. Podstatný vliv na velikost poskládaného balíku lamel nemá! Lamely jsou po stranách střídavě zakončené plastovými držáky, které slouží k přesnému a nehlučnému vedení lamel ve vodících lištách. Pro ty, kteří upřednostňují jednodušší typ vedení lamel bez vodících lišt, je možné vedení lamel fixačním lankem.

Vedení lamel v bočních vodících lištách je taktéž odhlučněné PAD těsněním zalisovaným na obou stranách lišty. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření.

Z důvodu technického provedení žaluzie s možností otáčení lamel na obě strany nedochází při překlopení lamel tvaru C nikdy ke vzájemnému dotyku a doléhání lamel. U zaklopených lamel vzniká mezi nimi mezera cca 15 mm (+5mm). Posuzování správného naklopení lamel se vykonává tak, že se postavíme před žaluzii z exteriérové strany. V rovině pohledu (tedy ve výšce očí) kolmo na okno při zavřené lamele nemůžeme pozorovat za lamelou žádný předmět v interiéru. Šikmý pohled není v tomto případě relevantní.

Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i motory a ovládací příslušenství. Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky SOMFY s 5tletou zárukou. Více informací o motorech Somfy jako i o ovládání žaluzií najdete na www.somfy.cz. SOMFY je největším světovým výrobcem motorů. Společnost K-system už několik let po sobě získala ocenění největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech venkovních žaluzií odchází z výrobního areálu ve Žiaru nad Hronom s motorem a dalšími prvky komfortního ovládání.

Krycí plechy žaluzií značky K-system jsou vyrobeny z plechu ve formě slitiny hliníku a hořčíku (3%). Příměs hořčíku dodává plechu vyšší tvrdost a pevnost. Už při síle 1,5 mm dosahuje tento plech vyšší pevnosti než v minulosti používané hliníkové plechy o síle 2,5 mm. Mechanické vlastnosti tohoto plechu jsou lepší, stejně jako vlastnosti při obrábění a eloxování. Plech sa používá v strojírenském průmyslu, při stavbě jachet a v prostředí, kde jsou zvýšené pracovní teploty. Tento typ plechu má velmi dobré vlastnosti na jakékoliv povrchové úpravy, má excelentní vlastnosti proti korozi a i po opracování je tvarově stálý. Zákazníkům vždy doporučujeme povrchovou úpravu krycích plechů, hliník podléhá oxidaci, v případě použití surového plechu, bez povrchové úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlivem vlhkosti začít stékat a vytvářet šmouhy na fasádě. Tato závada není odstranitelná.

Kotvící materiál a jeho kvalita je neméně důležitou součástí venkovní žaluzie. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné "U" (L) konzoly, které používáme při montáži jsou vyrobené z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu což jim dodává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost.

st.

Maximální a minimální rozměry

Druh ovládání Manuálně klikou Motorem Motor skupina
min. šířka 400 mm 600-700 mm -
max. šířka 4 000 mm 4000 mm 9000 mm (max. 3 ks)
max. výška 3 500 mm 4000 mm 4000 mm
max. plocha 8 m2 12 m2 20 m2

Prospekt najdete ZDE

Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Podle výběru ovládání se venkovní žaluzie spouštějí a vytahují pomocí kliky umístněné na rám okna, otáčením do levé nebo do pravé strany, v případě motorických žaluzií prostřednictvím dálkového nebo stěnového ovladače. Krajní polohy žaluzií jsou nastavené dorazem uvnitř žaluzie. Všechny pohyblivé části jsou samomazné. Nepoužívejte žádné mazací tuky! Odolnost žaluzií Prominent je testována do rychlosti větru 80 km/hod (22,2m/s). Při větší rychlosti větru žaluzie vytáhněte do horní polohy, elektromotorické žaluzie vybavené větrným snímačem budou automaticky vytáhnuté do horní polohy. Na poškození žaluzií v důsledku živelné pohromy se nevztahuje záruka. Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 20mm u exteriérových žaluzií Prominent není závada. Prach a hrubé nečistoty z lamel odstraňte pomocí vody s přídavkem saponátu.

V žádném případě neošetřujte venkovní žaluzie pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochranné vrstvy a tím i k znehodnocení žaluzie.

V zimním období se nedoporučuje venkovní žaluzie vytahovat. Důvodem je možné přimrznutí spojů, spodního profilu o parapet následkem čehož může být přetrhnutí textilií, nebo jiné poškození žaluzií. Proto ve vlastním zájmu překontrolujte, či žaluzie nejsou přimrznuté, nebo zatížené sněhem. Na poškození vlivem přimrznutí, nebo vlivem přetížení přimrznutým sněhem se nevztahuje záruka. V zimním období se doporučuje vypnout automatické systémy, výjimkou jsou bezpečnostní systémy např. napojení na větrný senzor.

S přibývajícími možnostmi chytrých domácností se zvyšují nároky na technickou podporu související s ovládáním a nastavením řídicích prvků. Inteligentní ovládací systémy totiž uživateli umožňují zasáhnout do původních nastavení dodávaných žaluzií. Protože na trhu existuje množství inteligentních řídících systémů a ovladačů je potřebné, aby uživatel byl připravený na to, že v případě výpadku funkce žaluzií si bude muset nejdříve zabezpečit diagnostiku problému.

Protože společnosti K-system dodává se stínící technikou ovládací prvky a systémy dvou předních světových výrobců motorů a ovladačů - elero a Somfy, přistoupili jsme po dohodě s výrobci k aktivnímu řešení problému uživatelů formou zabezpečení technické podpory přímo pod značkou elero a Somfy. V současnosti mají obě společnosti přehledně sestavené návody na používání a údržbu ovládačů a ovládacích systémů. Kromě jiného však zabezpečují i telefonickou a e-mailovou podporu, která slouží na rychlou pomoc pro obnovení původních nastavení nebo zjištění příčiny vypsané chybové hlášky v ovladači nebo řídicí jednotce.

V případě, že se žaluzie přestali pohybovat a jsou připojené do inteligentního řídicího systému nebo napojené na inteligentní ovládací jednotky, je potřebné kontaktovat dodavatele systému a instalace. Vzhledem k tomu, že žaluzie jako mechanismus funguje na základě pokynů z vysílačů, je potřebné vyloučit nejdříve chyby na instalaci a řídicích jednotkách. Také zkontrolujte baterie ve svých ovladačích. Nedodržením návodu na obsluhu ovladače dochází k změně původních nastavení. Na tento typ závady se nevztahuje záruka.

V případě, že jde o SOMFY zařízení, kontaktujte spotřebitelskou linku +420 273239139, kde sa v první fáze problém můžete pokusit vyřešit na dálku s technickým pracovníkem. Dalším místem pomoci jsou stránky www.somfynavody.cz, kde jsou uložené všechny návody a videoprezentace.

V případě, že jde o ELERO zařízení, kontaktujte technickou podporu e-mailem podpora@profimotor.cz. Všechny návody jsou přiložené konkrétně u každého produktu na stránce www.profimotor.cz.

Náhradní ovladače ELERO a SOMFY můžete zakoupit v internetovém obchodu www.kzaluzie.cz. Najdete tu také všechny potřebné návody k motorům a ovladačům.

 

Návod k použití a údržbu exteriérových žaluzií

Návod pro příslušenství elero ke stažení v pdf najdete zde

Návod pro příslušenství Somfy najdete na tomto linku

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve vašem okolí.

  • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
  • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
  • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele.
  • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
  • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.
  • Záruka sa nevzťahuje na zmeny nastavení a nefunkčnosť žalúzií spôsobenú chybami inteligentných riadiacich systémov a ovládačov, ktoré nie sú predmetom dodávky.
  • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

 

UPOZORNĚNÍ!

V případě, že jsou žaluzie připojené do inteligentního řídicího systému, nebo napojené na inteligentní ovládací jednotky, je potřebné kontaktovat dodavatele systému a instalace. Vzhledem k tomu, že žaluzie jako mechanismus funguje na základě pokynů z vysílačů, je potřebné vyloučit nejdříve chyby na instalaci a řídicích jednotkách. Ve většině případů však jde o změny nastavení v důsledku zásahu uživatele.

V případě, že jde o SOMFY zařízení, kontaktujte linku pre koncové zákazníky +420 273239139, kde se v první fáze problém můžete pokusit vyřešit na dálku s technickým pracovníkem. Dalším místem pomoci jsou stránky www.somfynavody.cz, kde jsou uložené všechny návody a videoprezentace.

V případě, že jde o ELERO zařízení, kontaktuje technickou podporu e-mailem podpora@profimotor.cz. Všechny návody jsou přiloženy konkrétně u každého produktu na stránce www.profimotor.cz.

 

Přečtěte si podmínky 5leté záruky společnosti Somfy pro spotřebitele ZDE

Přečtěte si podmínky 5leté záruky společnosti elero pro spotřebitele ZDE

 

Nahoru