Vnitřní žaluzie K-design

Hodnocení: 5 - 63 hlasů

Vnitřní žaluzie K-design byly vyvinuty z důvodu stoupajících poptávek na vnitřní žaluzie obloukového tvaru. Jde o chráněný užitkový vzor č. 3380 společnosti K-system registrovaný na Úřadě průmyslového vlastnictví SR. Je to jediná žaluzie ovládaná řetízkem, která umožňuje ohnutí horního profilu díky jeho tvaru a složení.

Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna
Žaluzie K-design na obloukové okna

Žaluzie K-design se vyrábějí v provedení s ovládáním pomocí tyčky a šňůry. Horní profil žaluzie dokonale splývá s rámem okna a zasklívací lištou. Lamely je možné objednat v standardním, ale i v celostínícím (domykavém) provedení. Celostínící žaluzie po překlopení na jednu stranu vytváří kompaktní stínící plochu. Tento efekt způsobuje rozdíl v děrování lamel a hustší žebříčky s použitím většího množství lamel.

Široké spektrum barev, lamel a profilů, včetně imitací dřeva, uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Máte okna kulatého tvaru? Vnitřní horizontální žaluzie K-design jsou pro vás tím nejvhodnějším řešením.

Tento typ žaluzií není vhodný pro použití na střešních oknech. Překlápění standardních interiérových žaluzií v střešních oknech má s narůstajícím sklonem sníženou účinnost až o 50 %.

 

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záruční podmínky

Horní profil žaluzie je vyroben z extrudovaného hliníkového profilu s tloušťkou stěny 1,3 mm, který je barevně upravený vypalovanou barvou. Spodní profil je pozinkovaný válcovaný plech s povrchovou úpravou vypalovanou práškovou barvou.

Oblouky jsou vyráběné na speciálním zařízení. Samotný rovný profil je před ohnutím vyplněný ohybnou výztuží, která podrží jeho tvar. Při ohýbání běžných profilů pro výrobu žaluzií by docházelo na profilu k pnutí a na vnější straně oblouku by popraskaly. Speciální tvarovaný profil žaluzií K-design umožňuje bez problémů vyrobit oblouky pravidelné s jedním poloměrem, definované více než jedním poloměrem, nebo i podle šablony úplně nepravidelné oblouky.

Pro případ montáže žaluzií do oken s hloubkou zasklívací lišty menší než 18 mm jsou k dispozici 4 mm široké distanční podložky, které zabezpečují správnou montáž. Žebříček žaluzií je vyrobený z polyesteru. Fixaci žaluzie při otevření okna zabezpečuje silon s průměrem 0,75 mm, který se na spodní části okna upevňuje pomocí plastového fixačního kolíku nebo pomocí fixace HD, která je výhodná zejména pro jednoduché odklopení žaluzie od okna při umývání oken. Pro montáž do dřevěného okna je potřebné použít speciální vruty do dřeva.

Minimální poloměr/rádius oblouku v provedení RAL 600 mm

Minimální poloměr/rádius oblouku v provedení laminace  1000 mm

Maximální a minimální rozměry

 

min. šířka 200 mm
max. šířka 2 800 mm
max. výška 3 000 mm
max. plocha 3 m2

Výška svazku

 

Výška žaluzie Výška složeného
svazku 25mm
500 mm 45 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 85 mm
2500 mm 100 mm

Žaluzie jsou určené do dokončených interiérů. Nejsou vhodné do vlhkého a prašného prostředí. Vysrážená voda může způsobit korozi kovových částí žaluzií. V prašném prostředí může vlivem znečištění vytahovací šňůry docházet k nerovnoměrnému vytahování.

Z hlediska použití obloukových žaluzií je potřebné mít na paměti, že lamely obloukových žaluzií, stejně jako při ostatních typech atypických žaluzií, je možné vytáhnout pouze do výšky nejnižší položené části spodního profilu.

Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. V případě ovládání tyčkou a šňůrou se lamely překlápějí otočením tyčky a vytahují se pomocní šňůry s automatickou brzdou. Odjištění a spuštění žaluzie se vykonává následovně:

 1. Mírně popotáhněte šňůru kolmo dolů, tak aby se šňůra v brzdě odjistila.
 2. Napnutou šňůru přesuňte co nejvíce do středu žaluzie.
 3. Plynule povolujte šňůru do požadované polohy žaluzie.
 4. Po spuštění žaluzie pootočením lamel narovnejte případné odlišně naklopené lamely.

Žaluzie vytahujte vždy v otevřené (vodorovné) poloze lamel. 1-2 x ročně doporučujeme promazat vytahovací šňůru silikonovým olejem nebo Indulonou a to tak, že žaluzii vytáhněte, na čisté ruce naneste trochu oleje a rukou jemně promažte šňůry.  Výrazně to prodlouží životnost šňůry.

V případě osazení vnitřních žaluzií na rám okna s izolačním dvojsklem může dojít při vyšším teplotním rozdílu mezi vnitřním a vnějším prostředím k rosení oken. V tomto případě doporučujeme žaluzie na noc povytáhnout o 5 - 10 cm a otevřením lamel zabezpečit proudění vzduchu směrem ke sklu.

Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 3 mm u vnitřních žaluzií se nepovažuje za závadu.

Před umytím okna je potřebné žaluzii vytáhnout a zajistit proti pohybu. Lamely žaluzie se čistí suchým hadříkem, protože by prach ve spojení s vodou mohl zanechat na lamelách, žebříčcích a páskách špinavé skvrny.

Varování!

V souladu s nařízením EU platným od 1.3.2014 musí být všechny stínící zařízení s ovládacím řetízkem se systémem přetržení umístěny minimálně ve výšce 60cm nad zemí. Stínící zařízení s ovládáním na řetízku a nebo šňůře musí být upevněny v upínacím zařízení namontovaném na stěně ve výšce minimálně 150 cm od země.

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve vašem okolí.

 • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
 • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
 • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a  neprodleně reklamujte u svého dodavatele.
 • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
 • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných norem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace. 
 • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)   nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

Nahoru