Vnitřní žaluzie Bella

Hodnocení: 4.6 - 39 hlasů

Vnitřní horizontální žaluzie Bella jsou v České republice zatím velmi málo známé, i když v zahraničí patří k velmi žádaným a to z důvodu ustupujícího trendu montáže žaluzií přímo na rám okna. Tento typ žaluzií nabízí několik zajímavých provedení. Například interiérové provedení s ovládáním pomocí řetízku nevyžaduje žádnou brzdu řetízku a žaluzie po vytáhnutí či naklopení zůstanou v požadované poloze. Žaluzie Bella samozřejmě umožňují taktéž motorické ovládání s kompletní nabídkou řízení od firmy Somfy. Tento systém poskytuje zejména řešení pro okna s trojsklem. V tomto případě se montuje mezi izolační dvojsklo a třetí připojené sklo. Tento způsob osazení výrazně omezuje zaprášení žaluzií.

Vnitřní žaluzie Bella
Vnitřní žaluzie Bella
Vnitřní žaluzie Bella
Vnitřní žaluzie Bella
Vnitřní žaluzie Bella

V neposlední řadě tento systém umožňuje montáž horizontálních žaluzií mezi skla pro skleněné dělící příčky, které se s oblibou využívají například na předělení administrativního zákoutí od výrobních prostorů apod.. V tomto případě je nevyhnutelné montáž žaluzií vykonat před zasklením vnitřního skla (na straně převodovky). Nejčastěji se tato montáž vykonává přímo u výrobce oken. Před montáží je totiž potřebné zabezpečit přípravu všech požadovaných otvorů na rámu okna.

Při celostínícím provedení lamel žaluzií po překlopení na jednu stranu vzniká kompaktní stínící plocha. Tento efekt zabezpečuje jiný způsob děrování lamel a hustší žebříčky s použitím většího množství lamel. Celostínící žaluzie však není možné objednat u motorického provedení a u provedení s montáží do trojskla.

Tento typ žaluzií není vhodný pro použití v střešních oknech. Překlápění standardních vnitřních žaluzií v střešních oknech má s nárůstem sklonu snížený účinek až o 50 %.

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záruční podmínky

Systém žaluzií Bella s profilem 25x25 mm je systémem s množstvím možností, který poskytuje ty nejrozmanitější řešení. V nabídce společnosti K-system je několik provedení. Vnitřní provedení pro trojskla a skleněné dělící příčky s ovládáním pomocí nekonečného řetízku ve velikostech 70, 90, 120, 150, 180 a 210 je řešené převodovkou 1:1. V případě motorického provedení je do žaluzie zabudované řízení francouzské firmy Somfy.

Horní a spodní profil žaluzie je vyrobený ze zastudena válcovaného plechu, který je pozinkovaný a barevně upravený vypalovanou barvou nebo je vyrobený z hliníkového plechu. Profil je možné objednat v barvě RAL nebo dřevo imitace. Žebříčky žaluzií jsou vyrobené z polyesteru a vytahovací páska je vyrobená z terylenu. Žebříčky i páska jsou odolné vůči UV záření.

Maximální a minimální rozměry

  MS 29 / MS 46 CD 25 Motor
min. šířka 400 mm 400 mm 650 mm*
max. šířka 1 900 mm 2200 mm 2 500 mm
max. výška 2 500 mm 3 000 mm 3 000 mm *
max. plocha 2,5 m2 3,5 m2 * 3,5 m2

* hodnota závisí od použitých komponentů

Výška svazku

Žaluzie nábal žaluzie
500 mm 45 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 85 mm
2500 mm 100 mm

Žaluzie jsou určené do dokončených interiérů. Nejsou vhodné do vlhkého a prašného prostředí. Vysrážená voda může způsobit korozi kovových částí žaluzií. V prašném prostředí může vlivem znečištění vytahovací pásky docházet k nerovnoměrnému vytahování.

Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly zabraňovat spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Spouštění, vytahování i překlápění lamel se vykonává potáhnutím ovládacího řetízku za jeden nebo druhý pramen nebo pomocí ovladače v případě motorického provedení. Dbejte na to, aby se vytahovací textilní páska mezi lamelami nepoškodila nebo neznečistila, což by mohlo mít za následek nerovnoměrné vytahování. Za ovládací řetízek je potřebné tahat vždy podél okna ve směru kolmém na horní profil! Nedodržení tohoto postupu při ovládání může mít za následek vyskočení řetízku z ovládacího mechanismu! V žádném případě žaluzii ručně nenazdvihujte – mohlo by dojít k uvolnění a následnému pokrčení textilní pásky. Pokud dojde k pokrčení pásky, žaluzii spusťte celkem dolu a pásku ručně vyrovnejte.

V případě osazení vnitřních žaluzií na rám okna s izolačním dvojsklem může dojít při vyšším teplotním rozdílu mezi vnitřním a venkovním prostředím k rosení oken. V tomto případě doporučujeme žaluzie na noc povytáhnout o 5 - 10 cm a otevřením lamel zabezpečit proudění vzduchu směrem ke sklu.

Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 3 mm u vnitřních žaluzií není považovaný za závadu.

Před umytím okna je potřebné žaluzii vytáhnout a zabezpečit před samovolným spuštěním. Lamely žaluzie se čistí suchým hadříkem, protože prach ve spojení s vodou může zanechat na lamelách, žebříčcích a páskách špinavé skvrny.

Upozornění:

Při přepravě okna s namontovanou žaluzií je nevyhnutelné žaluzii zabezpečit v horní koncové poloze. Okna musí být přepravované pouze s žaluzií, která je vytáhnutá nahoře.

Varování!

V souladu s nařízením EU platným od 1.3.2014 musí být všechny stínící zařízení s ovládacím řetízkem se systémem přetržení umístěny minimálně ve výšce 60 cm nad zemí. Stínící zařízení s ovládáním na řetízku a nebo šňůře musí být upevněny v upínacím zařízení namontovaném na stěně ve výšce minimálně 150 cm od země.

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve vašem okolí.

  • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
  • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
  • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a neprodleně reklamujte u svého dodavatele.
  • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm, slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
  • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných norem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace. 
  • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)   nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)   nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)   použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)   převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)   zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)    živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

Nahoru