Vnitřní žaluzie Basic Design

Hodnocení: 5 - 188 hlasů
Koupit v e-shopu

Žaluzie Basic Design jsou standardní vnitřní horizontální žaluzie pro okna s izolačním dvojsklem. Horní lišta žaluzie dokonale splývá s rámem okna a zasklívací lištou a je dodávaná v základních barvách tmavě hnědá, středněhnědá, světlehnědá, bílá a stříbrná. V případě dřevoimitací je možné objednat lištu v barvě zlatý dub, světlý dub, mahagon, třešeň, smrk a olše. Standardně bývá lišta hranatá, pro náročnější zákazníky je však k dispozici i exkluzivní provedení s oblou lištou.

Žaluzie pro plastové okna
Atypické žaluzie pro okna s izolačním dvojsklem
Žaluzie pro okna s izolačním dvojsklem
Interierové žaluzie Basic Design
Vnitřní žaluzie Basic Design
Žaluzie pro plastové okna Brno

Lamely je možné objednat v standardním, ale i v celostínícím provedení. Při celostínícím provedení lamel žaluzií po překlopení na jednu stranu vzniká kompaktní stínící plocha. Tento efekt zapříčiňuje jedinečný způsob děrování lamel a hustší žebříčky s použitím většího množství lamel. Žaluzie jsou ovládané kuličkovým řetízkem se spojkou. Široké spektrum barev, lamel a lišt, včetně imitací dřeva, uspokojí i ty nejnáročnější zákazníky. Máte okno nestandardního tvaru? Vnitřní horizontální žaluzie Basic Design pro vás vyrobíme na míru i v atypickém provedení.

Tento typ žaluzií není vhodný pro střešní okna. Překlápění standardních vnitřních žaluzií v standardních oknech má s narůstajícím sklonem snížený účinek až o 50%.

  • Technické údaje
  • Údržba
  • Záruční podmínky

Horní a spodní lišta žaluzie je vyrobená ze za studena válcovaného plechu, který je pozinkovaný a barevně upravený vypalovanou barvou. V případě provedení s oblou exkluzivní lištou je lišta hliníková. Lištu je možné dodat v laminaci RENOLIT s imitací dřeva podle aktuální nabídky. Upozorňujeme, že odstín a struktura fólií se mohou v jednotlivých dodávkách měnit. Pro případ montáže žaluzií do oken s hloubkou zasklívací lišty menší než 18 mm jsou k dispozici 4 mm hrubé distanční podložky, které zabezpečují správnou montáž. Tato podložka se používá i jako pomocný upevňovací prvek při žaluziích širších než 1200 mm, aby se lišta ve středu okna neprohýbala. Všechny plastové a textilní části jsou barevně sladěné s barvou lišty. Žebříček žaluzií je vyrobený z polyesteru a vytahovací páska je z terylenu. Aby žaluzie nelétala po otevření okna, je potřebná fixace, kterou zabezpečuje silon s průměrem 0,7 mm. Silon se na spodní části okna upevňuje pomocí plastového fixačního kolíku. Při montáži do dřevěného okna je potřebné použít speciální šrouby do dřeva.

Maximální a minimální rozměry

 

  Manuální ovládání
min. šířka 200 mm*
max. šířka 2 000 mm
max. výška 2 500 mm
max. plocha 3,5 m2

Na podrozměrné a nadrozměrné žaluzie se nevztahuje záruka na plnou funkčnost.
* - bez záruky na funkčnost je technicky možné vyrobit žaluzii min. šířky 200mm 
** - min.šířka je závislá od použitých komponentů

Výška svazku lamel

Výška žaluzie Výška složeného
svazku 25mm
0-500 mm 45 mm
1000 mm 60 mm
1500 mm 70 mm
2000 mm 85 mm
2500 mm 100 mm

Žaluzie jsou určené do dokončených interiérů. Nejsou vhodné do vlhkého a prašného prostředí. Vysrážená voda může způsobit korozi kovových částí žaluzií. V prašném prostředí může vlivem znečištění vytahovací pásky docházet k nerovnoměrnému vytahování.

Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Spouštění, vytahování a překlápění lamel se vykonává potáhnutím ovládacího řetízku za jeden nebo druhý pramen. Dbejte na to, aby sa vytahovací textilní páska mezi lamelami nepoškodila nebo neznečistila, co by mělo za následek nerovnoměrné vytahování. Žaluzie ovládejte pouze kuličkovým řetízkem. Za ovládací řetízek je potřebné tahat vždy podél okna v směru kolmém na horní lištu! Nedodržení tohoto postupu při ovládání může mít za následek vyskočení kuličkového řetízku z ovládacího mechanismu! V žádném případě žaluzii manuálně nenazdvihujte – mohlo by dojít k uvolnění a následnému pokrčení textilní pásky. Pokud dojde k pokrčení pásky, žaluzii spusťte úplně dolů a pásku ručně vyrovnejte.

V případě osazení vnitřních žaluzií na rám okna s izolačním dvojsklem může dojít při vyšším teplotním rozdílu mezi vnitřním a venkovním prostředím k rosení oken. V tomto případě doporučujeme žaluzie na noc povytáhnout o 5 - 10 cm a otevřením lamel zabezpečit proudění vzduchu směrem ke sklu.

Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 3 mm u vnitřních žaluzií není závada.

Před umýváním okna je potřebné žaluzie vytáhnout a zajistit proti spuštění. Lamely žaluzie se čistí suchým hadříkem, protože by prach ve spojení s vodou mohl zanechat na lamelách, žebříčcích a páskách špinavé skvrny.

Varování!

V souladu s nařízením EU platným od 1.3.2014 musí být všechny stínící zařízení s ovládacím řetízkem se systémem přetržení umístěny minimálně ve výšce 60cm nad zemí. Stínící zařízení s ovládáním na řetízku a nebo šňůře musí být upevněny v upínacím zařízení namontovaném na stěně ve výšce minimálně 150 cm od země.

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují name vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve vašem okolí.

  • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
  • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
  • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele.
  • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyslým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna material, přirozené variance barvy látky, I hliníka a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
  • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.
  • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

 

Nahoru