Nejčasteji kladené otázky - FAQ

Mám záujem o montáž venkovních žaluzií do překladu Ytong. Je potřebná nějaká předpříprava nebo úprava překladu?

Běžně venkovní žaluzie montujeme do překladu HELUZ nebo YTONG. Nejčastějším problémem, se kterým se setkáváme, je nesprávně osazené okno ve vztahu k budoucí žaluzii. Na základě dosavadních zkušeností vám doporučujeme konzultovat osazení oken s dodavatelem venkovních žaluzií

Je možné si u vás objednat pouze stínící techniku s montáží bez ovládání? Ovládací systém Tahoma od Somfy jsem si zakoupil přez internet.

Je celkem běžné, že zákazníci si zakoupí inteligentný řídící systém pre svůj dům v rámci komplexního řešení své domácnosti. Výrobky K-system je možné připojit do vašeho inteligentního systému. V případě, že si zakoupíte řídící systém Tahoma od společnosti Somfy nebo Centero od společnosti elero, potom si můžete službu připojení a programování objednat u svého dodavatele.  
Vzhledem na pokročilou dobu mezi ovládací prvky přibyli a budou přibývat různé SmartHome systémy, které jsou svojimi možnostmi příliš komplexní na to, aby jejich servisní podporu dokázal zabezpečit výrobce/dodavatel stínící techniky. V našich silách není obsáhnout plnou podporu pro tyto zařízení. Proto pokud vlastníte nebo budete vlastnit SmartHome systém je při nefunkčnosti stínící techniky v první řadě potřebné zkontrolovat tento řídící systém, nebo kontaktovat výrobce tohoto systému. Pokud se prokáže, že systém pracuje správně a po připojení motoru na zkušební kábel stínící technika nefunguje, potom bude možné přistoupit ke kontrole stínící techniky. S výrobci námi dodávaných inteligentních řídících systémů Tahoma a Centero úzce spolupracujeme, a proto v případech reklamace dokážeme na daný problém reagovat, respektive poskytnout kontakt na technickou podporu pro tuto rozsáhlou problematiku.

Mám pro ovládání venkovních žaluzií vypínač nebo ovladač od firmy ABB ( nechtěl jsem po stěnách různé typy vypínačů). Je možné použít vypínače ABB Time bez jakýchkoliv dalších ovládacích relé a doplňkových spínačů pro přímé ovládaní venkovních žaluzií? Samozřejme bude to zapojovat elektrikář, jen chci vědět dopředu jestli něco takového budu potřebovat, aby se nestalo, že to nezastaví a něco se poškodí nebo potrhá.

Elero žaluziové pohony mohou být ovládané běžnými žaluziovými spínači nebo tlačidly na přímo. Důležité je, aby tento spínač měl buď mechanickou nebo elektronickou blokaci proti stlačení obou směrů naráz. V každém případě tato instalace, tzn. přímé připojení jednoho pohonu na jeden spínač, neumožňuje ovládání vícerých pohonů současně. Při instalaci vodičů doporučujeme použít od pohonu k vypínači minimálně kabel 5x1mm a pod spínače použít min. zaomítací krabici KU70. Tak je do budoucna možné, v případě potřeby, umístnit do krabice pod vypínač například relé s integrovaným rádiovým přijímačem.

Zjistili jsme, že na síti proti hmyzu se nám objevily malé dírky. Jsme si jisti, že síťovinu jsme mechanicky nepoškodili. Rádi bychom věděli, z čeho je síťovina vyrobena a jak mohlo dojít k jejímu poškození. Můžeme síťovinu reklamovat?

Síťovina je vyrobena ze skelného vlákna, které je obaleno polyamidem. Pokud není do sítě mechanicky zasahováno, musí minimálně 10 let vydržet. Ročně se setkáváme zhruba se třemi případy porušení síťoviny vlivem prozobání ptactvem. Příčinou není chuť síťoviny, ale potrava (hmyz), kterou ptáci hledají mezi sítí a oknem. Na mechanické poškození síťoviny vlivem prozobání ptáky se záruka nevztahuje.

Chtěl bych se zeptat, zda při montáži vertikálních žaluzií do sádrokartonového stropu je nutné v místě kotvení také zesílit konstrukci, nebo je možné žaluzie ukotvit pouze přes sádrokarton.

V místě kotvení není nutné konstrukci zesílit, protože při montáži vertikálních žaluzií do sádrokartonu se používají speciální smršťovací hmoždinky.

Jaký vliv na naše zdraví mají rádiové vysílače používané k ovládání stínící techniky?

Na rozdíl od mobilních telefonů, které vysílají signál nepřetržitě, vysílače používané při ovládání stínící techniky vysílají signál pouze po dobu několika milisekund, a to v momentu jejich použití.

Vysílací výkon vysílačů stínící techniky dosahuje maximální hodnoty 10 mW, v průměru však pouze cca 4 mW. Vysílací výkon mobilního telefonu může dosahovat až 2000 mW. Vysílače při ovládání jsou drženy v ruce, nebo jsou připevněny na stěnu, k hlavě se dostane maximálně cca 0,025 mW. Jen pro porovnání – mobilní telefon představuje při hovoru zátěž 100-2000 mW, v závislosti na vzdálenosti od vysílače. Z uvedeného vyplývá, že vysílače používané na ovládání stínící techniky nepředstavují pro člověka žádné zdravotní riziko.

Jakým způsobem mohu ochránit svou terasovou markýzu před poškozením ve větru?

Při manuálním ovládání je potřebné markýzu po použití ručně svinout, aby nedošlo v případě Vaší nepřítomnosti při silném větru k jejímu poškození. V případě, že máte motorickou markýzu, je možné ji vybavit otřesovým čidlem Eolis 3D WireFree RTS, které se automaticky při silném větru postará o její svinutí. Čidlo pracuje na principu akcelerometru, tzn. nereaguje na velikost otřesů, ale na jejich rychlost (přesněji zrychlení). Toto bezdrátové otřesové větrné čidlo je určené výhradně pro kloubové (ramenové) markýzy - standardní, polokazetové i kazetové. Není určené pro markýzy pro krytí zimních zahrad, které jsou vedeny ve vodících lištách. Samotné čidlo je autonomní, jeho napájení zabezpečují 2 ks alkalické baterie typ AAA, které jsou součástí dodávky. Zařízení je možné provozovat v ČR na základě všeobecného povolení VPR-05/2001. Toto čidlo je určené k ochraně pouze jednoho kusu markýzy! V případě většího počtu markýz je potřebné použít čidlo Eolis Sensor RTS.

Je možné interiérové rolety nebo žaluzie vybavit nějakým čidlem, které zabezpečí jejich automatické stahování v případě silného slunce?

Ano, v případě, že jsou rolety nebo žaluzie vybavené pohonem Somfy se zabudovaným přijímačem dálkového ovládání RTS, je možné je vybavit bezdrátovými slunečními čidly Sunis Indoor WireFree RTS nebo Thermosunis Indoor WireFree RTS, které jsou určené k automatickému řízení prvků sluneční ochrany (předokenních rolet, žaluzií a látkových interiérových rolet) v závislosti na intenzitě slunečního svitu a v případě čidla Thermosunis Indoor WireFree RTS taktéž v závislosti na teplotě v místnosti, ve které je čidlo instalované. Čidlo se upevňuje na okenní sklo nebo parapet, popřípadě nábytek. Je napájené baterií typu CR 2430. Tyto čidla mohou řídit jeden nebo více prvků sluneční ochrany. Toto zařízení je možné provozovat v ČR na základě všeobecného povolení VPR-05/2001. Prohlášení výrobců o shodě jsou k dispozici na adrese www.somfy.com.

Kdo mi poradí jak správně osadit venkovní žaluzie?

V praxi se bohužel setkáváme s tím, že v 99 % případů zákazníci nemají vypracovaný řádný projekt. V případě, že není dobře osazené okno, nemůže být dobře osazená ani žaluzie. Proč? Odpověď na tuto otázku jsme našli v článku časopisu Dom a byt od Prof. Ing. Antona Puškára, PhD ze Stavební fakulty STU Bratislava.

Projektant by měl v projektové dokumentaci předepsat velikost, členění, materiálové složení okenních konstrukcí, hodnoty součinitele přechodu tepla rámových profilů (Uf) a hodnoty součinitele přechodu tepla zasklění (Ug). Hodnotu součinitele přechodu tepla celého okna daných rozměrů může stanovit ze známého vztahu (STN EN 10077-1). Stejně tak by měl řešit i všechny stavební detaily osazení okna a otsatních otvorových výplní ve stavebním otvoru.

Chtěl bych si objednat klasické okení sítě pro francouzské dveře na výšku 2000 mm a víc. Dostal jsem informaci, že tato síť by měla mít horizontální příčku. Proč?

Pro jednotlivé typy okeních sítí se s ohledem na stabilitu rámu konkrétního typového provedení doporučuje od určité výšky použít tzv. středovou příčku. Napnutím síťoviny múže dojít k deformaci rámu. Kvůli takto stáhnutým profilům rámu sítě může dojít k tomu, že nebude možné zavřít okno. Přídané otočné excentre budou v kolizi s křídlem. Toto bývá častou příčinou reklamací. Z bezpečnostního hlediska by pomocné excentre na falci okna nemuseli dostatečně dobře držet. Vzniká tak potencionální riziko úrazu uvolněním celé sítě z rámu okna a vypadnutí na zem. 
Je potřebné si uvědomit, že vystužovací příčky se do sítí nedávají na okrasu, nebo snad proto aby se pokazil výhled z okna. Je to konstrukční prvek při větších rozměrech sítí, který zabraňuje její deformaci a případným problémům, které z deformace vyplývají. Výrobce je zodpovědný za funkční a bezpečný produkt s bezproblémovou montáží. V případě, že zákazník požaduje nedodržení výrobních standardů, bude mu tato síť vyrobená až na základě písemného prohlášení, že přebírá plnou zodpovědnost za funkčnost a bezpečnost produktu na sebe. Uvedené nedostatky nebudou moct být předmětem reklamace.

Nahoru