Nejčasteji kladené otázky - FAQ

Proč se mi rosí okna? Mohou za to interierové žaluzie?

Rosení oken z interieru je jev, který se vyskytuje v zimním období. Příčinou pásu skondenzované vody na skle je skutečnost, že v noci bývají teploty venkovního vzduchu nízké a tak jsou skla oken ochlazované. Nezáleží na tom či máte dvoj nebo trojskla. Je to přirozený fyzikální jev a výrazným způsobem má na něj vliv i zvýšená vlhkost v místnosti. Žaluzie nejsou skutečnou príčinou této nepříjemné záležitosti. Rosení je možné snížit při dodržení následujících doporučení.

  • Snižte vlhkost vzduchu v místnosti. Při optimální teplotě interieru 20 - 21° C by měla být relativní vlhkost cca 45 -50 %. Při překročení % vlhkosti je potřebné větrat 5-6x počas dne po dobu 5-10 minut.
  • Zvyšte teplotu oken. Umožněte, aby proudil ke sklu oken teplý vzduch z vytápění. Tím se oteplí sklo. Vyhýbejte se širokým parapetním deskám a neprůdušným závěsům, které zabraňují proudění teplého vzduchu. Povytáhněte na noc svoje interierové žaluzie nebo rolety o 10 – 15 cm, aby mohl ke sklu proudit teplý vzduch.
  • Nechte proudit vzduch v místnosti. V případě, že nemáte doma rekuperační jednotku, použite na míchání vzduchu ventilátor.
  • Chraňte svoje okna před přímým ochlazením venkovním vzduchem. Právě venkovní překrytí oken jako jsou žaluzie, rolety, okenice sehráva důležitou úlohu a není to jen ochrana vašeho soukromí. Měření prokázalo, že venkovní stínění působí jako přidaná tepelná izolace skleněných tabulí.
  • Změňte svoje návyky. Zvýšená vlhkost je daní zateplených budov s nevyřešenou ventilací. Změňte svoje návyky, snižujte vlhkost v místnosti. Využívejte odvlhčovač, větrejte, snižte počet květin, zabezpete lepší cirkulaci vzduchu v místnosti.

Elero žaluziové pohony mohou být ovládané běžnými žaluziovými spínači nebo tlačidly na přímo. Důležité je, aby tento spínač měl buď mechanickou nebo elektronickou blokaci proti stlačení obou směrů naráz. V každém případě tato instalace, tzn. přímé připojení jednoho pohonu na jeden spínač, neumožňuje ovládání vícerých pohonů současně. Při instalaci vodičů doporučujeme použít od pohonu k vypínači minimálně kabel 5x1mm a pod spínače použít min. zaomítací krabici KU70. Tak je do budoucna možné, v případě potřeby, umístnit do krabice pod vypínač například relé s integrovaným rádiovým přijímačem.

Zjistili jsme, že na síti proti hmyzu se nám objevily malé dírky. Jsme si jisti, že síťovinu jsme mechanicky nepoškodili. Rádi bychom věděli, z čeho je síťovina vyrobena a jak mohlo dojít k jejímu poškození. Můžeme síťovinu reklamovat?

Síťovina je vyrobena ze skelného vlákna, které je obaleno polyamidem. Pokud není do sítě mechanicky zasahováno, musí minimálně 10 let vydržet. Ročně se setkáváme zhruba se třemi případy porušení síťoviny vlivem prozobání ptactvem. Příčinou není chuť síťoviny, ale potrava (hmyz), kterou ptáci hledají mezi sítí a oknem. Na mechanické poškození síťoviny vlivem prozobání ptáky se záruka nevztahuje.

Chtěl bych se zeptat, zda při montáži vertikálních žaluzií do sádrokartonového stropu je nutné v místě kotvení také zesílit konstrukci, nebo je možné žaluzie ukotvit pouze přes sádrokarton.

V místě kotvení není nutné konstrukci zesílit, protože při montáži vertikálních žaluzií do sádrokartonu se používají speciální smršťovací hmoždinky.

Jaký vliv na naše zdraví mají rádiové vysílače používané k ovládání stínící techniky?

Na rozdíl od mobilních telefonů, které vysílají signál nepřetržitě, vysílače používané při ovládání stínící techniky vysílají signál pouze po dobu několika milisekund, a to v momentu jejich použití.

Vysílací výkon vysílačů stínící techniky dosahuje maximální hodnoty 10 mW, v průměru však pouze cca 4 mW. Vysílací výkon mobilního telefonu může dosahovat až 2000 mW. Vysílače při ovládání jsou drženy v ruce, nebo jsou připevněny na stěnu, k hlavě se dostane maximálně cca 0,025 mW. Jen pro porovnání – mobilní telefon představuje při hovoru zátěž 100-2000 mW, v závislosti na vzdálenosti od vysílače. Z uvedeného vyplývá, že vysílače používané na ovládání stínící techniky nepředstavují pro člověka žádné zdravotní riziko.

Jakým způsobem mohu ochránit svou terasovou markýzu před poškozením ve větru?

Při manuálním ovládání je potřebné markýzu po použití ručně svinout, aby nedošlo v případě Vaší nepřítomnosti při silném větru k jejímu poškození. V případě, že máte motorickou markýzu, je možné ji vybavit otřesovým čidlem Eolis 3D WireFree RTS, které se automaticky při silném větru postará o její svinutí. Čidlo pracuje na principu akcelerometru, tzn. nereaguje na velikost otřesů, ale na jejich rychlost (přesněji zrychlení). Toto bezdrátové otřesové větrné čidlo je určené výhradně pro kloubové (ramenové) markýzy - standardní, polokazetové i kazetové. Není určené pro markýzy pro krytí zimních zahrad, které jsou vedeny ve vodících lištách. Samotné čidlo je autonomní, jeho napájení zabezpečují 2 ks alkalické baterie typ AAA, které jsou součástí dodávky. Zařízení je možné provozovat v ČR na základě všeobecného povolení VPR-05/2001. Toto čidlo je určené k ochraně pouze jednoho kusu markýzy! V případě většího počtu markýz je potřebné použít čidlo Eolis Sensor RTS.

Je možné interiérové rolety nebo žaluzie vybavit nějakým čidlem, které zabezpečí jejich automatické stahování v případě silného slunce?

Ano, v případě, že jsou rolety nebo žaluzie vybavené pohonem Somfy se zabudovaným přijímačem dálkového ovládání RTS, je možné je vybavit bezdrátovými slunečními čidly Sunis Indoor WireFree RTS nebo Thermosunis Indoor WireFree RTS, které jsou určené k automatickému řízení prvků sluneční ochrany (předokenních rolet, žaluzií a látkových interiérových rolet) v závislosti na intenzitě slunečního svitu a v případě čidla Thermosunis Indoor WireFree RTS taktéž v závislosti na teplotě v místnosti, ve které je čidlo instalované. Čidlo se upevňuje na okenní sklo nebo parapet, popřípadě nábytek. Je napájené baterií typu CR 2430. Tyto čidla mohou řídit jeden nebo více prvků sluneční ochrany. Toto zařízení je možné provozovat v ČR na základě všeobecného povolení VPR-05/2001. Prohlášení výrobců o shodě jsou k dispozici na adrese www.somfy.com.

Kdo mi poradí jak správně osadit venkovní žaluzie?

V praxi se bohužel setkáváme s tím, že v 99 % případů zákazníci nemají vypracovaný řádný projekt. V případě, že není dobře osazené okno, nemůže být dobře osazená ani žaluzie. Proč? Odpověď na tuto otázku jsme našli v článku časopisu Dom a byt od Prof. Ing. Antona Puškára, PhD ze Stavební fakulty STU Bratislava.

Projektant by měl v projektové dokumentaci předepsat velikost, členění, materiálové složení okenních konstrukcí, hodnoty součinitele přechodu tepla rámových profilů (Uf) a hodnoty součinitele přechodu tepla zasklění (Ug). Hodnotu součinitele přechodu tepla celého okna daných rozměrů může stanovit ze známého vztahu (STN EN 10077-1). Stejně tak by měl řešit i všechny stavební detaily osazení okna a otsatních otvorových výplní ve stavebním otvoru.

Nahoru