Jak správně vybrat typ stínění

Výběr správné žaluzie aneb jak v létě fungovat se sluncem

Jednoznačně nejúčinějším způsobem stínění, které výrazným způsobem zabraňuje nežádoucímu přehřívání interiéru je venkovní stínící technika. Všechny druhy stínící techniky snižují prostup tepla. Každý druh však má svá specifika.

Exteriérové rolety – dokonalá ochrana před přehříváním interiéru v létě a současně před úniky tepla v zimě. V létě dokáže zachytit až 95 % tepla ze slunečních paprsků. V zimním období zabraňuje únikům tepla z interiéru – součinitel prostupu tepla U dokáže zlepšit až o 15 %.

Exteriérové žaluzie – účinná ochrana před přehříváním interiéru v létě, která navíc umožňuje plynulou regulaci osvětlení. V letním období přináší výraznou úsporu nákladů spojených s klimatizací a současně chrání před únikem tepla v zimě. V zimním období stáhnutá venkovní žaluzie přináší taktéž významné zlepšení tepelných a izolačních parametrů okna. V laboratoriu tepelné techniky budov Stavební fakulty STU v Bratislavě na laboratorním zařízení klimatické komory společnost K-system dala ověřit tepelné a technické parametry okna z dřevěných lepených lamelových profilů s izolačním trojsklem se spuštěnou venkovní žaluzií Prominent s lamelou Z-90. Na základě výsledků ověření v protokolu o zkouškách bylo konstatováno zlepšení tepelných a technických parametrů vlivem žaluzií Prominent následovně:

 

 • součinitel přechodu tepla z Uw =0,92 na Uw =0,75W/(m2K) – zlepšení o 18,5 %
 • průměrné zvýšení vnitřní povrchové teploty okna o 1°C a v kritickém detailu (spodní roh) Ɵ 10 až o 1,6° C.

Fasádní markýzy – spolehlivá avšak v našich podmínkách zatím málo rozšířená ochrana před přehříváním interiéru snižující prostup tepla až o 90%.

Existují konkrétní přepočty, které při stejných podmínkách porovnají výsledky přehřívání a stínění interiéru při použití rozdílných druhů stínění?

Uvedené technické hodnoty jsou určené standardizovanými zkouškami a výpočty v souladu s normami EN

ISO 12567-2, EN 13363-2 a ISO 15099. Nejsou nám známé konkrétní přepočty při stejných podmínkách pro všechny uvedené typy venkovního stínění. Hodnoty pro rolety a markýzy jsou převzaté ze zpracovaných materiálů společnosti VELUX, která tyto typy stínění nabízí na střešní okna. S výjimkou společnosti K-system, která jako jediná vykonala laboratorní měření pro venkovní žaluzie typ Prominent Z-90 v součinnosti s oknem pro energeticky pasivní domy, nám nejsou známé žádné jiné konkrétní záznamy laboratorních měření a výsledků.

Jaké jsou výhody a nevýhody různých typů pohonů venkovního stínění včetně těch na solární pohon?

Všechny motoricky ovládané stínící prvky z nabídky společnosti K-system jsou vybavené francouzskými značkovými motory Somfy. Somfy je největším světovým dodavatelem pohonů pro stínící zařízení. Mezi jednotlivými typy pohonů jsou zásadní rozdíly zejména ve výkonu. Zjednodušeně to znamená, čím větší kus, tím silnější motor. Při venkovních roletách jsou však i rozdíly ve funkčnosti – kromě základních motorů s mechanickým dorazem, je možné objednat si motor s ochranou při nárazu na překážku, s ochranou před přimrznutím, s kontrolou koncových dorazů – pro delší životnost pancíře, s možností nastavení mezipolohy, nebo s integrovaným rádiovým přijímačem – pro minimalizaci kabeláže v interiéru. Samostatnou kapitolou jsou motory na solární pohon pro venkovní rolety, které nevyžadují žádné napájení a přívod elektriky s možností ovládání pomocí dálkového ovladače.

Jaká je trvanlivost různých materiálů používaných na vyhotovení různých způsobů stínění?

V případě venkovních žaluzií doporučujeme výrobky s minimálním použitím PVC částí. V případě exteriérových rolet doporučujeme rolety s hliníkovým pancířem, nebo PVC pancířem, který není vyrobený z recyklovaného PVC.

PVC části vnitřních žaluzií a rolet bývají skutečně rozdílné kvality, i ty nejlevnější vyrobené z recyklovaného PVC by však měly vydržet minimálně 2 roky. To samé platí i pro markýzy. Kvalitní markýzy jsou vyrobené z kovových částí s kvalitní povrchovou úpravou odolnou vůči korozi a UV záření. Naopak levné markýzy mají zakončení plechových částí vyrobené z PVC materiálu a využívají zastaralé řetězové převody. Moderní lankové systémy markýz jsou bezúdržbové, látky jsou zpracovávané na nejmodernějších technologických zařízeních, prošití je rovné, nitě zakončené až na okraji, lemování je velice precizně zpracované.

Největší rozdíly mezi levnější a dražší variantou hledejte vždy v kvalitě provedení. Kvalita bývá podložená certifikáty a je prověřená testovacími zařízeními a laboratorním měřením.

Na obrázku je možné vidět kvalitativní porovnání rámů okenních sítí proti hmyzu. V případě spojení rámu pomocí PVC rohovníku dochází ke stárnutí materiálu a změně barvy. Na obrázku je vidět v spodní části nový PVC rohovník, nad ním je PVC rohovník po dvou letech. V horní části je vidět kvalitní lisovaný spoj pomocí vnitřního hliníkového rovníku.

Na tomto obrázku je zřetelný následek dodání nekvalitního fixátoru bez povrchové úpravy. Vlivem kondenzátu došlo k výrazné korozi a znehodnocení rámu okna. Tato skutečnost jen potvrzuje naše tvrzení, že pokud dodavatel nedokáže písemně deklarovat kvalitu použitého materiálu, potom je možné očekávat podobné nepříjemné překvapení.

Jak si vybrat mezi mnohými druhy stínění?

Na tuto otázku neexistuje jednoznačná odpověď. Doporučujeme však při výběru hledat nejdříve odpovědi na následující otázky:

 • Je stavba orientovaná na jih, jiho západ, jihovýchod?
 • Hledám výrobek, který zabrání zejména přehřívání interiéru?
 • Je stavba vybavená velkými skleněnými plochami?

Pokud je odpověď na tyto otázky aspoň ve dvou případech kladná, potom doporučujeme jednoznačně venkovní žaluzie.

 • Je stavba umístěná v prostředí se silnými větry?
 • Potřebuji zastínit zejména severní okna?

Pokud je odpověď na tyto otázky aspoň v jednom případě kladná, potom doporučujeme jednoznačně venkovní rolety.

 • Hledám výrobek stínící techniky, který zabrání přímému ozáření zařízení a nemám problém s přehříváním interiéru?
 • Hledám cenově nejpřístupnější výrobek na zastínění?
 • Hledám výrobek, který nevyžaduje žádnou stavební připravenost?

Pokud je vaše odpověď na tyto otázky aspoň ve dvou případech kladná, potom vaše požadavky splní jednoduché vnitřní žaluzie.

 • Hledám výrobek stínící techniky, který zabrání přímému záření na interiérové zařízení a nemám problém s přehříváním interiéru?
 • Měl by vhodným způsobem ladit k interiéru a působit nevšedně?
 • Měl by působit útulně a příjemně?
Nahoru