Poradce

Jak se starat o žaluzie

Stínící technika slouží k zastínění, ne zatemnění a nemá přímé bezpečnostní účinky. Je určena do dokončených interiérů a exteriérů. Z dráhy chodu žaluzií a rolet odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění, a nebo naopak vytažení. Dodržování návodu na použití a údržbu je základním předpokladem dlouhodobé spolehlivosti a funkčnosti výrobků.

Pokud máte zájem zjistit si jak se starat o konkrétní druh produktu, můžete se o něm dočíst více po kliknutí na produkt v následujícím seznamu

Seznam produktů:

Žaluzie Rolety Sítě Markízy Závěsy a panelové stěny
Basic Design Roletožaluzie Ideal Terasové markízy Třásňové závěsy
Bambusové žaluzie Klasické textilní rolety Supernova Topline Panelové stěny
Bella Kazetové rolety Plisované okenní POS Swingline Voály
Dřevené žalúzie Římske rolety Plisované dveřní PDS Ecoline Glydea
IsoDesign 2006 Rolo Basic Nobarrier Novoline  
K-design Rolo Profi Luxaflex posuvné X-line  
Lux Plissé Luxaflex pantové Pevné markízy  
Diplomat 50 Duette plisse Luxaflex extrudovaný profil Pergoly  
Prominent Z-90 Silhouette PS AL    
Prominent C-80 Facette      
Diplomat 50 ext. Manhattan      
Vertikální žaluzie        

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro motoricky poháněnou stínící techniku

  1. Výrobce motorů Somfy doporučuje, aby minimálně jedno ovládací místo bylo v blízkosti zařízení s motorovým pohonem a nebo jejich skupiny.
  2. Nedovolte dětem, aby si hrály s pevně instalovanými ovladači. Dálkové ovladače odložte mimo dosah dětí.
  3. Nouzové ovládání používejte pouze při odpojení od napětí.
  4. V průběhu pohybu motoricky poháněného zařízení zajistěte, aby se žádná z přítomných osob nepřiblížila dřív, než pohonný systém nebude „v klidu“.
  5. Pokud se v blízkosti vykonává nějaká údržba (např. čištění oken), odpojte pohon od napájení.
  6. Systém často kontrolujte, aby jste včas odhalili jakoukoliv nesrovnalost a nebo známku opotřebování. Jednotku s motorovým pohonem nepoužívejte v případě, že vyžaduje opravu a nebo nastavení
  7. Tato zařízení nejsou určena pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi a nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud nebyly o používání zařízení poučeny.
  8. Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.

Elektropříslušenství

Návody na používání a údržbu elektropříslušenství najdete na stránce Somfy.cz

Nahoru