Venkovní žaluzie

Výhodou exteriérových horizontálních žaluzií je bezpochyby zamezení nežádoucímu přehřívání interiéru a možnost plynulé regulace světla v interiéru. Pokud zvažujete koupi kvalitních venkovních  žaluzií pro Váš dům nebo jinou stavbu, doporučujeme Vám kontaktovat nás už při přípravě projektové dokumentace. Připravíme pro Vás řešení a dodáme venkovní horizontální žaluzie na míru.

Venkovní žaluzie Diplomat C50

Žaluzie Diplomat jsou nejstarším druhem žaluzií. Umožňují plynou regulaci osvětlení a zabraňují přehřívání interiéru.

Venkovní žaluzie Prominent C80

Exteriérové horizontální žaluzie umožňují plynule regulovat přirozené osvětlení a odrážejí přímé sluneční paprsky.

Venkovní žaluzie Prominent Z90

Máte okna otočené na jih nebo jihozápad? Obáváte se přehřívání interiéru? Nejúčinějším zastíněním jsou venkovní žaluzie.

Venkovní žaluzie Prominent S90 a S75

Od srpna 2012 se nachází v nabídce společnosti K-system i absolutní novinka, a to venkovní žaluzie s dizajnovou lamelou  šířky 90 a 75 mm. Venkovní žaluzie s S-lamelou  v sobě spojují  výhody venkovních žaluzií Z-90 a C-80. Lamela zaobleného tvaru je pro svůj elegantní tvar velice oblíbená zejména u architektů. Výhodou žaluzií s lamelou S je i možnost kombinace těchto venkovních žaluzií s venkovními roletami v rámci jednoho objektu, protože S-lamela ladí v zavřeném stavu s venkovními  roletami a navíjecí garážovou bránou. Žaluzie s lamelou S poskytují účinou ochranu interiérového zařízení před  vyblednutím barev, ochranu před nežádoucími pohledy a umožňují plynulou regulaci přirozeného osvětlení a odraz přímých slunečních paprsků. To přináší úsporu nákladů spojených s klimatizací počas letního období. Při vybavení domu venkovními žaluziemi tato roční  úspora představuje až 30 % nákladů spojených s klimatizací. Stáhnutá venkovní žaluzie však v zimním období přináší i významné zlepšení  tepelněizolačných parametrů okna. Jestliže tedy zůstane žaluzie přes noc stáhnutá, zabrání se přechodu tepla a nežádoucímu „vytápění“ exteriéru. Hliníkové lamely venkovních žaluzií Prominent S  je možné naklápět pouze do jedné strany . Nový tvar lamely zvyšuje její pevnost a odolnost vůči větru. Žaluzie s lamelou S se v současnosti řadí k nejpevnějším na trhu. Žaluzie s  S-lamelou jsou odhlučněné – lamely mají v spodní části  zalisované polyamidové (PAD) těsnění a jsou vedeny v odhlučněných bočních vodících lištách. Tvar lamely umožňuje, aby lamely na sebe při překlopení perfektně doléhaly. Novinkou je možnost objednat lamely nejen se standardním žebříčkem, ale za příplatek i lamely s žebříčkem   HAGOFIX® . HAGOFIX® je  inovativní technologie uchytávání lamel do žebříčka exteriérových žaluzií, která umožňuje jejich dokonalé ukládání, snižuje nábal žaluzie a podporuje dokonalé uzavření lamel. Žebříček HAGOFIX® se kromě jiného vyznačuje vysokou přesností roztečí a  stálostí  tvaru v každém počasí – minimální smrštění, minimální pružnost. Pokud uvažujete vybavit svůj dům něktorým z typů venkovních žaluzií , je potřebné vykonat stavební předpřípravu podle druhu vybrané stínící techniky . To znamená, kontaktovat nás už v čase přípravy projektové dokumentace. Kromě finančních úspor při snížených nákladech na vytápění nebo naopak na klimatizaci, bude stavba působit jako nerušený celek. Většinu druhů venkovního stínění je možné zabudovat už do existujících staveb, je potřebné však počítat s případným snížením světlosti oken. Máme bohaté zkušenosti  i s řešením atypických exteriérových žaluzií a umíme pro Vás připravit řešení na míru.  Doporučíme Vám vhodný typ venkovního stínění v závislosti od Beaufortovej stupnice větra a klasifikace zatížení žaluzií větrem podle DIN EN 13659 a EN 1932. Technické údaje. Exteriérové žaluzie Prominent s lamelou S je možné objednat se standardním žebříčkem - žaluzie s minimem plastových částí nebo s žebříčkem HAGOFIX®. Žaluzie Prominent s lamelou S jsou žaluzie s vnitřní konstrukcí od jednoho z největších švýcarských výrobců.  Hliníkové lamely těchto žaluzií umožňují    vzájemné překrytí lamel,  výsledkem čeho je dokonalé zastínění. Lamely je možné naklápět pouze do jedné strany. K žebříčku jsou přichycené  nerezovou spojkou. Lamela S má v spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění, které slouží jako ochrana před hlukem vydávaným vzájemným dotykem lamel mezi sebou.  Lamely jsou po stranách střídavě zakončené hliníkovým držákem s mnohem vyšší životností než jsou plastové držáky. Hliníkové držáky slouží na přesné a nehlučné vedení lamel ve vodících lištách. Vedení lamel v bočních vodících lištách je taktéž odhlučněné PAD těsněním zalisovaným na obou stranách lišty. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření. Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i  motory  a ovládací příslušenství. Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky  SOMFY s 5 letou zárukou . Více informací o motorech Somfy a o ovládání žaluzií najdete na  www.somfy.cz . SOMFY je největším světovým výrobcem motorů.  Společnost K-system už několik let po sobě získala ocenění  největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech venkovních žaluzií odchází z výrobního areálu v Žiari nad Hronom s motorem a dalšími prvky  komfortního  ovládání. Krycí plechy žaluzií  značky K-system jsou vyrobeny z kvalitního hliníkového plechu tloušťky 1,6 až 2 mm v závislosti od požadavek a doporučujeme je vždy povrchově upravit. Při  úpravě práškovými barvami je vždy urobená chemická předúprava povrchu. Hliník podléhá oxidaci, v případě použití surového plechu, bez povrchovéj úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlyvem vlhkosti začít  stékat a tvořit fleky na fasádě. Tato závada není odstranitelná! Kotvící materiál  a jeho kvalita je neméně důležitou součástí venkovní žaluzie. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné 'U' (L)  konzoly, které používáme při montáži jsou vyrobené z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu co jim dává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost.  Používání a údržba. Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Podle výběru ovládání se venkovní žaluzie spouštějí a vytahují pomocí kliky umístněné na rám okna, otáčením do levé nebo do pravé strany, v případě motorických žaluzií prostřednictvím dálkového nebo stěnového ovladače. Krajní polohy žaluzií jsou nastavené dorazem uvnitř žaluzie. Všechny pohyblivé části jsou samomazné. Nepoužívejte žádné mazací tuky! Odolnost žaluzií Prominent je testována do rychlosti větru 80 km/hod (22,2m/s). Při větší rychlosti větru žaluzie vytáhněte do horní  polohy, elektromotorické žaluzie vybavené větrným snímačem budou automaticky vytáhnuté do horní polohy. Na poškození žaluzií v důsledku živelné pohromy se nevztahuje záruka. Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 10mm u exteriérových žaluzií není závada. Prach a hrubé nečistoty z lamel odstraňte pomocí vody s přídavkem saponátu. V žádném případě neošetřujte venkovní žaluzie pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochranné vrstvy a tím i k znehodnocení žaluzie. V zimním období se nedoporučuje venkovní žaluzie vytahovat. Důvodem je možné přimrznutí spojů, spodního profilu o parapet následkem čehož může být přetrhnutí textilií, nebo jiné poškození žaluzií. Proto ve vlastním zájmu překontrolujte, či žaluzie nejsou přimrznuté, nebo zatížené sněhem. Na poškození vlivem přimrznutí, nebo vlivem přetížení přimrznutým sněhem se nevztahuje záruka. V zimním období se doporučuje vypnout automatické systémy, výjimkou jsou bezpečnostní systémy např. napojení na větrný senzor. Záruka a služby. Všeobecné záruční podmínky Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie Vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve Vašem  okolí. Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva. V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled. Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace. Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem: a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma) b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí) d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

Žaluzie na solární pohon

Na konci roku 2016 zařadila společnosť K-system jako první výrobce na Slovensku a v ČR do svého sortimentu exterierové žaluzie na solární pohon . Reaguje tak na rostoucí zájem spotřebitelů po produktech, které využívají alternativní zdroje energie. I přesto, že primárním způsobem ovládání venkovních žaluzií stále zůstávají elektrické pohony, přece jen někdy zákazník potřebuje využít alternativní zdroj energie. Chybějící elektrické rozvody na  přístřešku nebo v podkroví nemusí být překážkou zastínění, které poskytuje potřebný komfort. Součástí sady pro žaluzii na solární pohon jsou: paralelně napojitelný motor JA 10 Soft DC, 12 V síly 10 Nm s počtem otáček 26/min., vystačující pro plochu 18m 2 , s tichou brzdou na báze magnetické hystereze jednosměrný rádiový přijímač Combio 868 JA DC, 12 V, který pojme až 16 kanálů solární modul v příjemném dizajnu vyměnitelná baterie s výkonem 2300mAh přívodní nástrčný kabel originální držáky solárního panelu, které umožňují naklápět panel pro co nejlepší příjem slunečních paprsků. Tato plně automatická bezdrátově ovládaná venkovní žaluzie je napájená sluneční energií a funguje na principu přeměny slunečního záření na elektrickou energii, na princípu fotovoltaického jevu. Originální technologie zabezpečuje, že pohon odebírá energii pouze když ji skutečně potřebuje. Solární článek dobíjí akumulátor, který slouží k napájení elektro pohonu žaluzie i při malé intenzitě osvětlení. Žaluzie je tedy možné naklápět, vytahovat a spouštět i v podmínkách nižší intenzity světla v zimních měsících. Solární článek je možné umístnit i na fasádu nebo přímo na krycí box žaluzie. Na základě bohatých zkušeností s prodejem rolet na solární pohon doporučujeme i žaluzie na solární pohon využít zejména na světové straně s dostatečným přísunem slunečního záření. 10 důvodů proč právě žaluzie na solární pohon: Flexibilita  – instalace motoricky ovládaných žaluzií i v místech bez přívodu elektrické energie. Snížení nákladů  – žaluzie nepotřebuje přívod elektrické energie. Jednoduchost  – jednoduchá obsluha pomocí dálkového ovladače s uložením oblíbené mezipolohy. Efektivita  - ekologické a energeticky nejůspornější řešení pohonu pro žaluzie. Životnost  - pohon je napojený na baterii s dlouhou životností, která funguje za každého počasí. Spolehlivost  - automatický režim zabezpečuje, že žaluzie se vždy dostane do  požadované polohy. Bezpečnost  – možnost simulace obydlenosti objektu i počas nepřítomnosti uživatele. Centrální ovládání  – možnost napojení většího počtu pohonů na jeden přijímač pro společné ovládání žaluzií současně. Komfort ovládání  – možnost použití radiového ovládání s použitím různých ovladačů, jako jsou například časové hodiny, senzor světla či bezpečnostní senzor větru. Tichý chod . Technické údaje . Exteriérové žaluzie Prominent s lamelou Z-90 jsou žaluzie s minimem plastových částí. Jde o převzatý konstrukční systém jednoho z největších švýcarských výrobců. Hliníkové lamely těchto žaluzií mají tvar písmene Z, což umožňuje  vzájemné překrytí lamel,  výsledkem čehož je dokonalé zastínění. Lamely je možné naklápět pouze do jedné strany. K žebříčku jsou přichycené nerezovou spojkou. Tento způsobu uchycení sice neumožňuje 100 % rovnoměrné ukládání žebříčku, avšak výrazně prodlužuje životnost žaluzie v porovnání s PVC příchytkami systému Hagofix.  Podstatný vliv na velikost poskládaného balíku lamel nemá! Lamela má ve spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění, které slouží  k zamezení  hluku vydávaného dotykem lamel mezi sebou. Lamely jsou po stranách střídavě zakončené plastovým nebo zinkovým kolíkem, který slouží k přesnému a nehlučnému vedení lamel ve vodících lištách.  Vedení lamel v bočních vodících lištách je taktéž  odhlučněné PAD těsněním zalisovaným na obou stranách lišty. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření. Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i motory a ovládací příslušenství.  Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky  SOMFY s 5tiletou zárukou . Více informací o motorech Somfy jako i o ovládání žaluzií najdete na  www.somfy.cz .  SOMFY je největším světovým výrobcem motorů.  Společnost K-system už několik let po sobě získala ocenění  největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech venkovních žaluzií odchází z výrobního areálu ve Žiaru nad Hronom s motorem a dalšími prvky  komfortního  ovládání. Krycí plechy žaluzií  značky K-system jsou vyrobeny z plechu ve formě slitiny hliníku a hořčíku (3%). Příměs hořčíku dodává plechu vyšší tvrdost a pevnost. Už při síle 1,5 mm dosahuje tento plech vyšší pevnosti než v minulosti používané hliníkové plechy o síle 2,5 mm. Mechanické vlastnosti tohoto plechu jsou lepší, stejně jako vlastnosti při obrábění a eloxování. Plech sa používá  v strojírenském průmyslu, při stavbě jacht a v prostředí, kde jsou zvýšené pracovní teploty. Tento typ plechu má velmi dobré vlastnosti na jakékoliv povrchové úpravy, má excelentní vlastnosti proti korozi a i po opracovaní je tvarově stálý. Zákazníkům vždy doporučujeme povrchovou úpravu krycích plechů, hliník podléhá oxidaci, v případě použití surového plechu, bez povrchové úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlivem vlhkosti začít stékat a   vytvářet šmouhy na fasádě. Tato závada není odstranielná. Kotvící  materiál  a jeho kvalita je neméně důležitou součástí venkovní žaluzie. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné 'U' (L)  konzoly, které používáme při montáži jsou vyrobené z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu což jim dodává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost.  Maximální a minimální rozměry Druh ovládání Manuálně klikou Motorem Motor skupina Min. šířka 400 mm 600-700 mm - Max. šířka 4 000 mm 4000 mm 9000 mm (max. 3 ks) Max. výška 3 500 mm 4000 mm 4000 mm Max. plocha 8 m 2 12 m 2 20 m 2 Použití a údržba. Z dráhy chodu žaluzií odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění nebo naopak vytáhnutí žaluzie. Podle výběru ovládání se venkovní žaluzie spouštějí a vytahují pomocí kliky umístněné na rám okna, otáčením do levé nebo do pravé strany, v případě motorických žaluzií prostřednictvím dálkového nebo stěnového ovladače. Krajní polohy žaluzií jsou nastavené dorazem uvnitř žaluzie. Všechny pohyblivé části jsou samomazné. Nepoužívejte žádné mazací tuky! Odolnost žaluzií Prominent je testována do rychlosti větru 80 km/hod (22,2m/s). Při větší rychlosti větru žaluzie vytáhněte do horní  polohy, elektromotorické žaluzie vybavené větrným snímačem budou automaticky vytáhnuté do horní polohy. Na poškození žaluzií v důsledku živelné pohromy se nevztahuje záruka. Mírně šikmý chod žaluzie v toleranci +- 20mm u exteriérových žaluzií Prominent není závada. Prach a hrubé nečistoty z lamel odstraňte pomocí vody s přídavkem saponátu. V žádném případě neošetřujte venkovní žaluzie pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochranné vrstvy a tím i k znehodnocení žaluzie. V zimním období se nedoporučuje venkovní žaluzie vytahovat. Důvodem je možné přimrznutí spojů, spodního profilu o parapet následkem čehož může být přetrhnutí textilií, nebo jiné poškození žaluzií. Proto ve vlastním zájmu překontrolujte, či žaluzie nejsou přimrznuté, nebo zatížené sněhem. Na poškození vlivem přimrznutí, nebo vlivem přetížení přimrznutým sněhem se nevztahuje záruka. V zimním období se doporučuje vypnout automatické systémy, výjimkou jsou bezpečnostní systémy např. napojení na větrný senzor.   Návody pro příslušenství elero ke stažení v pdf najdete zde Záruka a služby. Všeobecné záruční podmínky Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve Vašem  okolí. Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva. V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled. Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace. Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem: a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma) b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí) d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.  

Zateplovací polystyren s U-profilem

Společnost K-system má pro Vás jednoduché řešení pro montáž vodících lišt venkovních žaluzií do zateplené fasády. Vzniku tepelných mostů v okolí rámů okien a dveří, kde se montují exterierové žaluzie je možné zabránit použitím originálních roletových a žaluziových překladů v kombinaci s doplňkovými okrajovými cihlami (cihly pro kapsu pro vložení tepelné izolace) nebo nalepením zateplovacího polystyrenu do ostění se zabudovanými vodícími lištami. Nové tepelně-izolační podomítkové vedení pro žaluzie je tepelně, technicky a opticky najlepší řešení skrytého vedení boční vodící lišty pro venkovní žaluzie pro Vaši stavbu. Zateplovací polystyreny s U-profilem jsou široké 30 mm a jsou použitelné  pro  všechny typy oken – dřevěné, plastové, hliníkové, pro zimní zahrady a pevné prosklení. Zateplovací polystyreny s U-profilem doporučujeme objednat v čase realizace zateplení fasády budovy. Potřebné informace jak správně objednat zateplovací polystyreny s U-profilem a údaje pro pracovníky, kteří Vám realizují zateplení získáte už v čase zaměření.  Dodáme Vám nařezané polystyreny podle  individuálních požadavků. Zateplovací polystyren. Zateplovací polystyren s U-profilem: 5 výhod použití zateplovacího polystyrenu se startovacím U- profilem: Hotové na rozměr nařezané zateplovací polystyreny stačí pouze upevnit v ostění.  Po dokončení finálního nátěru fasády jsou montované exterierové žaluzie a vodící lišty do připraveného prostoru. Jednoduchá a rychlá montáž venkovních žaluzií se zapuštěnými vodícími lištami v zatepleném ostění. Nejlepší tepelné, technické a vizuální řešení pro žaluzie v zateplené fasádě. Zakázková výroba na požadovaný rozměr. Jednoduchost demontáže žaluzií pro případ nevyhnutného servisního zásahu. Technické údaje:. Startovací U-profil je vyrobený z ohýbaného hliníkového plechu, který je vložený do expandovaného polystyrenu. Expandovaný polystyren (EPS) je osvědčeným tepelným izolačním materiálem. EPS patří v současnosti mezi nejrozšířenější izolační materiály. Způsobují to zejména jeho funkční vlastnosti jako jsou: vynikající izolační vlastnosti, nízka objemová hmotnost, jednoduchá a bezpečná manipulace, šetrnost k životnímu prostředí, zvýšená požární odolnost, úspora energetických nákladů, nevyžaduje specifický typ omítky, jednoduchá montáž a opracování.   Součinitel tepelné vodivosti (max. W/m.K) 0,034 Napětí v tlaku při 10% stlačení (min. kPa) 200 Nasákavost (max. %) 0 Reakce na oheň E Parametry. Zateplovací polystyreny s U-profilem jsou vyrobeny na míru.
Jak se starat o žaluzie

Všeobecné informace jak se správně starat o Vaše žaluzie.

Více info