Venkovní žaluzie Prominent Z90

Máte okna otočené na jih nebo jihozápad? Bojíte se přehřívání interiéru Vašeho domu? Nejúčinnějším zastíněním jsou venkovní žaluzie. Společnost K-system získala v březnu roku 2002 na výstavě Nábytek a bydlení Cenu veletrhu za žaluzie Prominent. Venkovní žaluzie Prominent® Z-90 jsou v současnosti nejoblíbenějším druhem venkovního stínění i z důvodu, že dodávají stavbě moderní a estetický vzhled.

Výhodou venkovních žaluzií je možnost plynule regulovat přirozené osvětlení a odraz přímých slunečních paprsků. Tato regulace se děje na exteriérové části oken (transparentní části pláště budovy), což má při správné regulaci za následek buď rychlé odvětrání nakumulovaného tepla ze slunečního záření směrem do prostoru, nebo uzavření nakumulovaného tepla před transparentní částí, což zajímavě ovlivňuje její fyzikální parametry.

Novinkou je možnost objednat lamely nejen se standardním žebříčkem, ale za příplatek i lamely s žebříčkem  HAGOFIX®. HAGOFIX® je  inovativní technologie uchytávání lamel do žebříčka exteriérových žaluzií, která umožňuje jejich dokonalé ukládání, snižuje nábal žaluzie a podporuje dokonalé uzavření lamel. Žebříček HAGOFIX® se kromě jiného vyznačuje vysokou přesností roztečí a  stálostí  tvaru v každém počasí – minimální smrštění, minimální pružnost.

Účinnost venkovních žaluzií Prominent Z-90 je podložená závěrem laboratorních měření vykonaných na STU Bratislava. Na základě výsledků ověření v protokolu o zkouškách bylo konstatováno zlepšení tepelných a technických parametrů vlivem žaluzií Prominent Z-90 následovně:

 • součinitel přechodu tepla z U =0,92 na U =0,75W/(m K) – zlepšení o 18,5 %,
 • průměrné zvýšení vnitřní povrchové teploty okna o 1°C a v kritickém detailu (spodní roh) Ɵ10 až o 1,6° C.

Jestli zvažujete vybavit svůj dům či byt některým z typů venkovních žaluzií, je potřebné zabezpečit stavební připravenost podle druhu zvolené stínící techniky. To znamená, kontaktovat nás už při přípravě projektové dokumentace.  Využijte naši nabídku dodávky zateplovacího polystyrenu s U-profilem a zabraňte vzniku tepelných mostů v okolí rámů oken a dveří. Kromě finančních úspor při snížených nákladech na vytápění nebo naopak na klimatizaci, bude stavba působit jako nerušený celek. Většina druhů venkovního stínění je zabudovatelná do už stávajícich staveb, je potřebné však počítat s případným snížením světlosti oken.

Máme bohaté zkušenosti i s řešením atypických exteriérových žaluzií a dokážeme pro Vás připravit řešení na míru. Doporučujeme Vám vhodný typ venkovního stínění v závislosti na Beaufortově stupnici větru a klasifikace zatížení žaluzií větrem podle DIN EN 13659 a EN 1932.

Prospekt Venkovní žaluzie zde.

Návod na zaměření a montáž polystyrenu s U-profilem zde

Detail osazení exteriérových stínících prvků s ohledem na polohu okna ve stavebním otvoru

Ke stažení

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záruční podmínky

Exteriérové žaluzie Prominent s lamelou Z-90 jsou žaluzie s minimem plastových částí. Jde o převzatý konstrukční systém jednoho z největších švýcarských výrobců. Hliníkové lamely těchto žaluzií mají tvar písmene Z, což umožňuje vzájemné překrytí lamel, výsledkem čehož je dokonalé zastínění. Lamely je možné naklápět pouze do jedné strany. K žebříčku jsou přichycené nerezovou spojkou.

Tento způsobu uchycení sice neumožňuje 100 % rovnoměrné ukládání žebříčku, avšak výrazně prodlužuje životnost žaluzie v porovnání s PVC příchytkami systému Hagofix.  Podstatný vliv na velikost poskládaného balíku lamel nemá! Lamela má ve spodní části zalisované polyamidové (PAD) těsnění, které slouží  k zamezení  hluku vydávaného dotykem lamel mezi sebou. Lamely jsou po stranách střídavě zakončené plastovým nebo zinkovým kolíkem, který slouží k přesnému a nehlučnému vedení lamel ve vodících lištách. 

Vedení lamel v bočních vodících lištách je taktéž  odhlučněné PAD těsněním zalisovaným na obou stranách lišty. Vytahovací páska a žebříčky jsou vyrobené z textilií odolných vůči UV záření.

Důležitou součástí ceny motorických žaluzií jsou i motory a ovládací příslušenství.  Společnost K-system vybavuje exteriérové žaluzie výhradně francouzskými motory značky SOMFY s 5tiletou zárukou. Více informací o motorech Somfy jako i o ovládání žaluzií najdete na www.somfy.cz.  SOMFY je největším světovým výrobcem motorů. Společnost K-system už několik let po sobě získala ocenění největší slovenský výrobce motorických žaluzií. Až 99 % všech venkovních žaluzií odchází z výrobního areálu ve Žiaru nad Hronom s motorem a dalšími prvky komfortního ovládání.

Krycí plechy žaluzií značky K-system jsou vyrobeny z plechu ve formě slitiny hliníku a hořčíku (3%). Příměs hořčíku dodává plechu vyšší tvrdost a pevnost. Už při síle 1,5 mm dosahuje tento plech vyšší pevnosti než v minulosti používané hliníkové plechy o síle 2,5 mm. Mechanické vlastnosti tohoto plechu jsou lepší, stejně jako vlastnosti při obrábění a eloxování. Plech sa používá  v strojírenském průmyslu, při stavbě jacht a v prostředí, kde jsou zvýšené pracovní teploty. Tento typ plechu má velmi dobré vlastnosti na jakékoliv povrchové úpravy, má excelentní vlastnosti proti korozi a i po opracovaní je tvarově stálý. Zákazníkům vždy doporučujeme povrchovou úpravu krycích plechů, hliník podléhá oxidaci, v případě použití surového plechu, bez povrchové úpravy, může po čase zoxidovaná vrstva vlivem vlhkosti začít stékat a   vytvářet šmouhy na fasádě. Tato závada není odstranielná.

Kotvící  materiál a jeho kvalita je neméně důležitou součástí venkovní žaluzie. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Nosné "U" (L)  konzoly, které používáme při montáži jsou vyrobené z kvalitní slitiny AlMgSi 0,5 tvarového průřezu což jim dodává vysokou tvarovou stálost a potřebnou pevnost. 

Maximální a minimální rozměry

Druh ovládání Manuálně klikou Motorem Motor skupina
Min. šířka 400 mm 600-700 mm -
Max. šířka 4 000 mm 4000 mm 9000 mm (max. 3 ks)
Max. výška 3 500 mm 4000 mm 4000 mm
Max. plocha 6 m2 12 m2 20 m2

Prospekt najdete ZDE

Všeobecné záruční podmínky

Společnost K-system dodává vnitřní horizontální žaluzie vyrobené na míru. Žaluzie vám zaměří a odborně namontují námi vyškolení montážní pracovníci. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve Vašem  okolí.

 • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
 • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
 • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele.
 • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
 • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.
 • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

 

Nahoru