Kolejnice pro závěsy a záclony

K-system přináší na český trh novinku od největšího světového výrobce pohonů a řízení pro stínící techniku společnosti Somfy. Motorizovaná kolejnice pro závěsy a záclony umožňuje výrobu kolejnic rovných i zahnutých tvarů. Tato novinka představuje způsob jak si manipulaci se závěsy významně ulehčit a zpříjemnit. Nikdy nebylo ovládání závěsů tak komfortní a jednoduché. Závěs je totiž možné ovládat nejen prostřednictvím stěnového a dálkového ovladače, ale i jemným popotáhnutím za látku. Díky funkci „touch motion“ pohon rozpozná pohyb, zapne se a sám pokračuje v zadaném směru pohybu. Závěsy je možné zatahovat směrem na stranu nebo roztahovat ze středu směrem na bok.

Technický pokrok se projevil i na vlastnosti, která je pro interiérové pohony mimořádně důležitá – na hlučnosti. Pohon Glydea totiž vyniká mimořádně tichým chodem. Nejvyšší naměřená hodnota hluku 44 dB nevyruší Vaše hosty během rozhovoru ani dítě, které právě usnulo. Pro ty, co si nedokážou představit o jaký hluk jde, je to hluk, který vydává při provozu velice kvalitní lednice. Udávaná hodnota platí po celou dobu pohybu závěsu. Pohon Glydea je vhodný pro všechny typy záclon a závěsů (délka do 15 m a hmotnost do 100 kg), jeho instalace je rychlá a nenáročná. Vlastní jednotku pohonu je možné v případě potřeby z instalovaného závěsu jednoduše sejmout a znovu upevnit. Vysoká kvalita motorického závěsového systému Glydea je podpořená 5tiletou zárukou a mezinárodní certifikací. Glydea byla testována na 15 let aktivního provozu.

Protože trendem moderního bydlení je dostatek přirozeného denního světla a slunečních paprsků, velkorysé prosklené plochy si žádají dostatečnou flexibilní a zejména účinnou stínící techniku pro případ nadměrného slunečního záření. Z tohoto důvodu doporučujeme kombinovat estetické závěsy a záclony s venkovními žaluziemi nebo roletami.

Další výhody motorizované kolejnice Glydea:

 • vysoko hodnotné estetické provedení krytu (pokud ve slovenčině bylo vysoko hodnotené pak česky patří vysoce hodnocené) jinak to může zůstat tak jak to je
 • nízká hlučnost - 44 dB3
 • minimální prosvit
 • pravidelné sklady
 • nastavitelná rychlost posuvu závěsu, možnost nastavení mezipolohy
 • kompatibilita s ostatními řídícími systémy
 • funkce Soft start a Soft stop – pro pomalejší rozjezd a dojezd
 • možnost tandemového modulu – spojení dvou pohonů na jedné vodící liště pro závěs  o hmotnosti až 100 kg
 • jednoduchá montáž
 • integrovaný měnič napětí

Video: motorizované kolejnice Glydea

 • Technické údaje
 • Údržba
 • Záruční podmínky

Společnost K-system má v nabídce motorizované kolejnice pro závěsy a záclony v rovném a zahnutém provedení. V závislosti na typu použitého motoru nabízí možnost manuálního ovládání nebo pomocí stěnového nebo dálkového ovládače. Proto zvažte, jaký způsob ovládání vyhovuje Vašim potřebám a podle toho zvolte typ motoru.

Kolejnice s motorem 35 WT je určená pro závěsy a záclony do maximální šířky 10 metrů a hmotnosti 35 kg. Motor typu WT se ovládá klasickým stěnovým žaluziovým ovládačem, případně předřazenou elektronickou řídící jednotkou s výstupem 230 V. Motor není v klidu pod napětím a závěs je možné ovládat manuálně, stejně jako v případě obyčejné záclonové garnyže.

Kolejnice s motorem 35 DCT je určená pro závěsy a záclony do maximální šířky 10 metrů a hmotnosti 35 kg. Motor typu 35 DCT je trvale připojený na síť. Závěs nebo záclonu je možné ovládat pomocí dálkového nebo stěnového ovládače. Pokud je závěs nebo záclonu v klidu, je možné ji ovládat manuálně.

Kolejnice s motorem 60e WT je určená pro závěsy a záclony do maximální šířky 12 metrů a hmotnosti 60 kg. Motor typu WT se ovládá klasickým stěnovým žaluziovým ovládačem, případně předřazenou elektronickou řídící jednotkou s výstupem 230 V. Motor není v klidu pod napětím a závěs je možné ovládat manuálně, stejně jako v případě obyčejné záclonové garnýže.

Kolejnice s motorem 60e DCT je určená pro závěsy a záclony do maximální šířky 12 metrů a hmotnosti 60 kg. Motor typu 60e DCT je trvale připojený na síť. Závěs nebo záclonu je možné ovládat pomocí dálkového nebo stěnového ovládače. Pokud je závěs nebo záclona v klidu, je možné ji ovládat manuálně. Motor typu 60e DCT má navíc funkci “touch motion”, která umožňuje uvést závěs do pohybu také jednoduchým manuálním potáhnutím za závěs ve směru požadovaného posunu. Tento exkluzivní motor je v současnosti motorem s nejvyšší možnou inteligencí ve smyslu aktuálních trendů.

Všechny pohony GlydeaTM je možné začlenit do systému inteligentního ovládání (inteligentní dům), pokud je k dispozici příslušný interface. Pro pohony typu WT jsou to samostatně spínané výstupy 230 V pro každý směr pohybu, pro pohony DCT je to bezpotenciálový kontakt pro každý směr pohybu.

Připravujeme! Kolejnice s motorem 60e DCT Tandem (v současnosti ještě není dostupná) je určená pro závěsy a záclony do maximální šířky 15 metrů a hmotnosti 100 kg. Spojením dvou pohonů na jedné vodící liště je možné pohánět závěs až o hmotnosti 100 kg.

Kolejnice jsou k dispozici pouze v bílé barvě. Jsou vyrobené z válcovaného hliníkového profilu, ve kterém hnací motor zabezpečuje rovnoměrný pohyb jezdců a unášečů, které jsou stavěné na vysokou zátěž. Motor je umístněný na okraji kolejnice. Patentovaný elegantní kryt zakrývá kabeláž a chrání konektory a řídící jednotku uvnitř motoru. Díky konstrukci vodící lišty a pákovým nebo rychloupínacím stropním držákům dochází k minimálnímu prosvitu světla. U pohonů typu DCT je zajímavá i možnost u závěsu nastavit mezipolohu pomocí tlačítka “my” pro jednoduché vyvolání často používané polohy závěsu. Rychlost závěsu je nastavitelná od rychlosti 12,5 cm/s až po 20 cm/s. Funkce Soft start a soft stop zabezpečuje pomalý rozjezd a dojezd. Motor je možné skrýt i do stropního podhledu. Důležitá je i skutečnost, že boční části kolejnice nabízí možnost připnutí závěsu nebo záclony, čímž nedochází k vytvoření tzv. “hluchého” místa, které by nebylo pokryté závěsem.

Celý systém se vyznačuje minimální hlučností. Akustická hladina hluku při chodu nepřesahuje hodnotu 50 dB.

 

Maximální a minimální rozměry

Typ motoru 35WT 35DCT 60eWT 60eDTC 60eDTC tandem(připravuje sa) ohyb
max. šířka (mm) 10000 10000 12000 12000 15000 9000
max. hmotnost závěsu 35kg 35kg 60kg 60kg 100kg  
min. rádius - - - - - 300mm

Společnost K-system dodává motorizované kolejnice pro závěsy a záclony na míru. Závěsy a záclony nejsou předmětem dodávky a proto je v případě jejich ošetřování potřebné postupovat ve smyslu značek uvedených při textilii. Motorizované kolejnice Glydea jsou určené do dokončených interiérů.

Z dráhy chodu závěsu odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit posuvu textilie.

Funkce “touch motion” - závěs je možné stáhnout nebo roztáhnout tahem za látku ve směru posuvu. Motor uvede závěs do pohybu v požadovaném směru – pouze u motoru 60DCTE. V případě, že je závěs ušitý ze dvou kusů a roztahování na způsob opony, stačí potáhnout ve směru posuvu pouze jednu část, přičemž se automaticky uvede do pohybu i druhá část závěsu.

Motory VT – závěs je možné ovládat klasickým manuálním způsobem jako při jakékoliv jiné závěsové kolejnici nebo garnýži. Je možné ho však ovládat i prostřednictvím stěnového ovládače.

Motory DCT – roztahování a stahování závěsu je možné vykonávat pomocí dálkového nebo stěnového ovládače. 

 

Všeobecné záruční  podmínky

Společnost K-system dodává motorizované kolejnice pro závěsy a záclony na míru. Vaši poptávku adresujeme nejbližší montážní firmě ve vašem okolí.

 • Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku.
 • Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva.
 • V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez prodlení reklamujte u svého dodavatele.
 • Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled.
 • Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných norem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace.
 • Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem:

a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma)
b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu
c)    použití nevhodných náhradních dílů, příslušenství nebo zdrojů (např. zdroj elektrického napětí)
d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace
e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku
f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.

Nahoru