Archiv článků 2014

Děti v nebezpečí

Kdy mohou ručně ovládané žaluzie nebo rolety ohrozit vaše děti?

Bezpečnost vašich dětí na prvním místě

Děti jsou ty nejzvědavější bytosti na světě. Běžné předměty v domácnosti se tedy mohou stát zdrojem nebezpečí. Jedním ze základních pravidel bezpečnosti je neumisťovat postele dětí v blízkosti oken.

Jakou změnu přináší nový předpis EU?

Od března 2014 se každý produkt se šňůrovým a řetízkovým ovládáním musí v souladu s novým předpisem EU (doplňující norma DIN EN 13120) dodávat s příslušným bezpečnostním zařízením se zřetelnými varovnými informacemi.

Existují 2 možnosti zajištění:

 • spojka kuličkového řetízku se systémem přetržení v případě zatížení ovládacího řetízku hmotností větší než 6kg
 • upínací zařízení kuličkového řetízku a nebo šňůry s upevněním na stěnu

Co by měl prodejce stínící techniky vědět?

 • Řetízky se systémem přetržení musí být minimálně 60 cm nad zemí.
 • Řetízky s upínacím zařízením musí být minimálně 150 cm vzdálené od země připevněné na stěně.
 • Varovné informace a informace k montáži bezpečnostních zařízení by měly být v návodech na použití a údržbu.

Stavba CTT Vysočina v Jihlavě

Moderní budovu centra transferu technologií stíní K-system.

Společnost K-system na konci roku 2013 dodávala prostřednictvím svého českého montážního partnera na objekt CTT Vysočina v Jihlavě venkovní žaluzie typu Prominent C-80 v počtu 106 kusů. Součástí dodávky pro část dřevostavba byly i venkovní žaluzie nadstandardních rozměrů o šířce 4260 mm s výškou 2900 mm. Naopak na vedlejší stavbu byly dodávány žaluzie nestandardních úzkých rozměrů.

Moderní budova Centra transferu technologií Vysočina nabízí poradenství v oblasti technologie a vynálezů a poskytuje s tím související právní ochranu nebo naopak zajistí prodej technologie. Samotný projekt hodnotíme jako velice vydařený a vysoce reprezentativní.

Více fotografií z realizace naleznete v naší galerii

Zatížení venkovních žaluzií větrem

V souvislosti s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011 z 9. března 2011, kterým se ustanovují harmonizované podmínky uvádění stavebních výrobků na trh, je výrobce povinen kromě Vyhlášení o shodě prokázat  od 1. 7. 2013 i užitkové vlastnosti výrobku formou Prohlášení o užitkových vlastnostech. V případě venkovních žaluzií jde o odolnost vůči větru podle EN 13561, která je podstatným parametrem žaluzií jako stavebního výrobku.

Venkovní žaluzie K-system jsou v souvislosti s tímto nařízením označené známkou CE, která je důkazem, že výrobce v souvislosti s tímto nařízením sestavil prohlášení o parametrech. Označení CE je jediným označením shody stavebního výrobku s deklarovanými parametry a s uplatnitelnými požadavky týkající se harmonizačních právních předpisů Unie.

Stupeň odolnosti venkovních žaluzií vůči větru závisí na velikosti žaluzie a na tvaru a šířce lamely.

Pro venkovní žaluzie K-system platí STUPEŇ ODOLNOSTI VŮČI ZATÍŽENÍ VĔTREM: 4

Podle STN 73 0035 – „Zatížení stavebních konstrukcí“ je území Slovenské a České republiky rozdělené do větrných oblastí:

 • 1. a 2. Větrná oblast se na Slovensku a v České republice nenacházejí
 • 3. Větrná oblast má základní hodnotu působení větru 0,45 kN/m2
 • 4. Větrná oblast má základní hodnotu působení větru 0,55 kN/m2
 • 5. Větrná oblast má základní hodnotu působení větru 0,70 kN/m2 – jedná se o území ve výškách 800 až 1500 m.n.m v Karpatech a 700 až 1300 m.n.m. v ostatních horských oblastech
 • 6. Větrná oblast má základní hodnotu působení větru 0,85 kN/m2 – jedná se o horské oblasti vyšší, než je uvedeno v V. větrné oblasti
 • 7. Větrná oblast se na Slovensku a v České republice nenachází

Stupeň zatížení větrem se určuje podle Beaufortovy stupnice

Síla vĕtru (podle Beaufortovy stupnice) Rychlost vĕtru Klasifikace síly vĕtru
2 6 – 11 km/h slabý vítr
3 12 – 19 km/h mírný vítr
4 20 – 28 km/h dost čerstvý vítr
5 29 – 38 km/h čerstvý vítr
6 39 – 49 km/h silný vítr
7 50 – 61 km/h prudký vítr

a může se zmenšit vhodným nasměrováním budovy s ohledem na směr větru (45° odchylka od hlavního směru zimního větru), zlepšením aerodynamiky budovy (kompaktní formou), omezením její výšky a vhodným uspořádáním okolní vegetace. Naopak rychlost větru roste s rostoucí výškovou polohou, výškou budovy, při nekompaktních budovách a při větších plochách povrchu budovy. I přes tyto známé skutečnosti praxe dokazuje, že při projektování a při výběru typu žaluzií spotřebitelem zůstává na prvním místě otázka designu lamel a cenové kriterium. Nejvyšší odolnost vůči větru mají výrobky třídy 4 – 6. Špatné zaměření nebo nekvalitní montáž však mohou mít za následek vznik problémů a poté již spotřebitele nezachrání ani kvalitní produkt. Pro dodržení maximální kvality musí žaluzie se stavbou tvořit jednotný celek už ve fázi projektování. Dá se tak vyhnout improvizacím a kompromisům z hlediska technického řešení i architektury. Za pozitivní změnu považujeme skutečnost, že spotřebitelů, kteří pociťují potřebu venkovních žaluzií například až po prvním roce užívání je čím dál tím méně.

Vyhlásení o užitkových vlastnostech

Vzor CE - etikety pro výrobky Prominent

Jak se starat o žaluzie

Všeobecné informace jak se správně starat o Vaše žaluzie.

Více info