Jak postupovat při reklamaci nebo objednávce opravy

REKLAMACE - bezplatná oprava zboží v záruční době 

 • V případě, že potřebujete zabezpečit opravu v záruční době, je potřebné na adresu reklamacie@ksystem.eu poslat vyplněný Reklamační list (formulář) - stáhněte ZDE. Nezapomeňte prosím uvést číslo Vaší objednávky a přesně popsat reklamovanou závadu tak, aby bylo možné identifikovat problém a zvolit nejvhodnější řešení. Upozorňujeme zákazníky, že bez dokladu o koupi – čísla objednávky uvedeného na faktuře nebude reklamace přijata.
 • V případě, že výrobek byl dodán společností K-system bez montáže, je potřeba výrobek doručit na adresu servisního střediska.
 • V případě, že montáž výrobků společnosti K-system zajišťoval jiný subjekt, je potřeba reklamaci uplatnit u tohoto subjektu, který po převzetí reklamace může svěřit vykonání záručního servisu společnosti K-system. Pokud však bude po odborném posouzení zjištěno, že reklamace není opodstatněná, tj. bude oprávněné zamítnuta (např. z důvodu, že se nejedná o vadu, na kterou se vztahuje záruka nebo že se jedná o vadu, kterou si zákazník zapříčinil sám), je subjekt povinen uhradit společnosti K-system všechny náklady spojené s odstraněním závady podle platného ceníku.
 • Výrobce nepřebírá záruku nad rámec 24 měsíců, pokud subjekt poskytl zákazníkovi delší záruční dobu.
 • Bez dokladu o koupi není možné reklamaci uplatnit.
 • Všechny reklamace musí být nahlášeny písemnou formou (např. zasláním e-mailu podle těchto pokynů) osobou, která byla při koupi výrobku smluvním partnerem společnosti K-system!
 • REKLAMAČNÍ LIST
 • REKLAMAČNÍ POŘÁDEK

OPRAVA

 • V případe, že potřebujete zabezpečit  pozáruční servis, je potřebné na adresu reklamacie@ksystem.eu zaslat vyplněný formulář Objednávka opravy (formulář) - stáhněte ZDE. Nezapomeňte prosím uvést číslo Vaší objednávky – získáme tak informace o potřebě náhradních dílů a výrobním typu, což nám umožní efektivněji vyřídit Váš požadavek.
 • V případě, že byl výrobek dodán bez montáže, je potřeba výrobek doručit do sídla společnosti nebo do servisního střediska. Upozorňujeme na skutečnost, že v případě některého zboží, mohou náklady na jejich opravu převyšovat náklady na pořízení nových (viz ceník). Jedná se zejména o vnitřní žaluzie Basic Design a sítě proti hmyzu na okna Ideal.
 • Objednávky na opravu přijímáme pouze písemnou formou (např. zasláním e-mailu podle těchto pokynů)!
 • OBJEDNÁVKA OPRAVY

Cenník servisních prací společnosti K-system platný od 1. 9. 2013

Práce servisní technik (práce vykonávané u zákazníka) 450 CZK/hod/osoba – minimálně
Cestovní náklady servisní technik 12,50 CZKK/km
Servis vykonávaný ve výrobě (v případě doručení výrobku na opravu) 4,25 CZK/min
Poštovné a balné CZ 150 CZK

Uvedené ceny jsou bez DPH.


Jak se starat o žaluzie

Všeobecné informace jak se správně starat o Vaše žaluzie.

Více info