Slunolamy

Od ledna 2014 se v nabídce společnosti K-system, spol. s r.o . nachází i pevné slunolamy jako účinná ochrana budov před sluncem a přímým slunečním zářením. Prvořadou úlohou slunolamů je snižovat provozní náklady na ochlazování interiéru především v letních měsících. Jsou vhodné nejen na zastínění průmyslových a administrativních budov, ale i rodinných domů.

Pevné slunolamy

Pevné slunolamy se skládají z hliníkových lamel různych tvarů a délek a jsou řešené jako horizontální stínící systém , který výborně doplňuje nabídku venkovních žaluzií Prominent značky K-system, protože je vyrobený z materiálů na výrobu exteriérových žaluzií. Pevné slunolamy jsou vhodnou alternativou stínění: pro malé  prosklené plochy, kde není možné vyrobit tak malou funkční exterierovou žaluzii na místech, kde by nebolo možné nijakým způsobem umístnit ovládání nebo ovládat exterierovou žaluzii na místech, kde je potřebné stínění, ale nevyžaduje se naklápění lamel, vytahování a stahování při atypických oknech kde jsou vyžadované specifické barvy. Pevná konstrukce slunolamu je osazena na fasádu spravidla před oknem. Vyrábí se ze speciálně povrchově upraveného hliníka. Do rámu konstrukce jsou v závislosti od výběru umístněny lamely typu Z-90 , S-90 , S-75 , C-80 . U tohoto typu slunolamu je poloha lamel fixně určená – na výběr je úhel od 0° do 90°. Tento systém optimálně zabezpečí objekt před nadměrným působením slunečního záření, když je slunce vysoko na obloze. Používá se zejména na jižně orientovaných fasádách. Výhodou pevných slunolamů značky K-system je, že lamely aj rám jsou dodávané v barvě RAL dle vlastního výběru. Máme bohaté zkušenosti s montáží slunolamů. Připravíme Vám řešení na míru. Technické údaje. Slunolam je standardně vyrobený z trojstranného hliníkového rámu, který je spojený hliníkovým rohovníkem. K rámu jsou pomocí spojek připevněny  hliníkové lamely v požadovaném úhlu. Kotvící materiál  a jeho kvalita je neméně důležitou součástí slunolamu. Při montáži používáme výhradně certifikovaný spojovací a kotvící materiál, který je zárukou pevných spojů a kotvení. Maximální a minimální rozměry   Minimální šířka Maximální šířka Minimální výška Maximální výška Slunolam Z-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm Slunolam S-90 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm Slunolam S-75 150 mm 1500 mm 90 mm 3000 mm Slunolam C-80 150 mm 1400 mm 90 mm 3000 mm Používání a údržba. Pevné slunolamy jsou bezůdržbové. V žádném případě nečistěte slunolamy pomocí drátěnky nebo podobným způsobem, protože by mohlo dojít k poškrábání vrchní ochrané vrstvy a tím k znehodnocení slunolamu. Stačí je otřít vlhkým hadříkem se saponátem nebo mírným proudem vody. Záruka a služby. Všeobecné záruční podmínky Společnost K-system poskytuje na výrobok záruku 24 měsíců Záruka zahrnuje chyby výrobního charakteru a materiálové chyby, které brání funkčnosti výrobku. Výrobce nepřebírá žádnou zodpovědnost za následné škody ani zodpovědnost výrobce za výrobek nad rámec českého práva. V případě, že je chyba výrobku zjevná už po rozbalení výrobku, výrobek nemontujte a ani si ho nenechejte namontovat a bez meškání reklamujte u svého dodavatele. Záruka se nevztahuje na ztrátu původního zbarvení na neviditelných místech, změnu barvy a vyblednutí zapříčiněné slunečním zářením, kondenzací, kyselým deštěm , slanými kapkami nebo jakýmikoliv podmínkami, kterých výsledkem je koroze nebo změna materiálu, přirozené variance barvy látky, hliníku a dřevo dekoru a nezávažné nedokonalosti, které nijak podstatně nezhoršují vzhled. Záruka se nevztahuje na jakékoliv nedokonalosti z pohledu zákazníka, které jsou způsobené dodržením výrobního postupu a platných noriem. V případě dodávky atypických výrobků je potřebné počítat s určitým omezením při manipulaci a tato omezení nemohou být předmětem reklamace. Záruka výrobce se taktéž nevztahuje na chyby nebo škody, které jsou přímým nebo nepřímým důsledkem: a)    nesprávné montáže (záruku přebírá montážní firma) b)    nesprávného používání a nedodržení návodu na obsluhu a údržbu c)    použití nevhodných náhradních dílů d)    převozu nebo jakéhokoliv jiného druhu manipulace e)    zásahu do mechanismu nebo úpravy výrobku f)     živelné pohromy, nedostatečného větrání a vysoké vlhkosti.
Jak se starat o žaluzie

Všeobecné informace jak se správně starat o Vaše žaluzie.

Více info