Jak se starat o žaluzie

Stínící technika slouží k zastínění, ne zatemnění a nemá přímé bezpečnostní účinky. Je určena do dokončených interiérů a exteriérů. Z dráhy chodu žaluzií a rolet odstraňte všechny překážky, které by mohly bránit spuštění, a nebo naopak vytažení. Dodržování návodu na použití a údržbu je základním předpokladem dlouhodobé spolehlivosti a funkčnosti výrobků.

Pokud máte zájem zjistit si jak se starat o konkrétní druh produktu, můžete se o něm dočíst více po kliknutí na produkt v následujícím seznamu

Seznam produktů:

Vnitřní žaluzie Sítě Vertikální závěsy Kolejnice pro závěsy a záclony
Basic Design Ideal Vertikální žaluzie Glydea
Bambusové žaluzie Supernova Fotožaluzie
Bella Plisované okenné POS Třásňové závěsy
IsoDesign 2006 Plisované dverové PDS Voály
K-design Nobarrier
Diplomat 50 Luxaflex posuvné
Venkovní žaluzie Luxaflex pántové
Diplomat 50 ext. Luxaflex extrudovaný profil
Prominent Z-90 PS-AL
Prominent C-80

Všeobecné bezpečnostní pokyny pro motoricky poháněnou stínící techniku

  • 1) Výrobce motorů Somfy doporučuje, aby minimálně jedno ovládací místo bylo v blízkosti zařízení s motorovým pohonem a nebo jejich skupiny.
  • 2) Nedovolte dětem, aby si hrály s pevně instalovanými ovladači. Dálkové ovladače odložte mimo dosah dětí.
  • 3) Nouzové ovládání používejte pouze při odpojení od napětí.
  • 4) V průběhu pohybu motoricky poháněného zařízení zajistěte, aby se žádná z přítomných osob nepřiblížila dřív, než pohonný systém nebude „v klidu“.
  • 5) Pokud se v blízkosti vykonává nějaká údržba (např. čištění oken), odpojte pohon od napájení.
  • 6) Systém často kontrolujte, aby jste včas odhalili jakoukoliv nesrovnalost a nebo známku opotřebování. Jednotku s motorovým pohonem nepoužívejte v případě, že vyžaduje opravu a nebo nastavení.
  • 7) Tato zařízení nejsou určena pro používání osobami (včetně dětí) se sníženými fyzickými, smyslovými a nebo duševními schopnostmi a nebo s nedostatkem zkušeností a znalostí, pokud nejsou pod dohledem osoby zodpovědné za jejich bezpečnost, a nebo pokud nebyly o používání zařízení poučeny.
  • 8) Děti by měly být pod dohledem, aby bylo zajištěno, že si se zařízením nebudou hrát.
  • Návody na používání a údržbu elektropříslušenství najdete na stránce www.somfy.cz
Jak se starat o žaluzie

Všeobecné informace jak se správně starat o Vaše žaluzie.

Více info